Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1109130226Hồ Ngọc Bá30/04/199413X3C
2109120316Đoàn Minh Cảnh28/06/199412X3C
3110140028Nguyễn Đăng Đạt15/06/199614X1A
4111142101126Võ Hoàng Phi Hùng31/07/199211X2B
5109140156Phạm Thanh Long12/12/199614X3B
6109130191Lê Thành Lộc17/03/199513X3C
7109130194Trần Dương Nam16/08/199513X3C
8111130152Phan Văn Phi30/12/199513X2
9111130155Đồng Xuân Quý13/05/199513X2
10109120190Trần Văn Quý02/02/199312X3A
11109140189Nguyễn Xuân Trường20/11/199614X3B
12109120307Nguyễn Đắc Vinh30/04/199412X3B