Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1110150069Huỳnh Ngọc Phước Sơn29/10/199715X1A
2110150242Đặng Xuân Thịnh23/06/199615X1C
3110150177Lê Quốc Tùng12/08/199715X1B