Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1110150181Nguyễn Dương Anh05/04/199715X1C
2110150113Nguyễn Văn Dương13/10/199615X1B
3110150110Đặng Công Duẩn09/07/199715X1B
4110150023Nguyễn Quốc Đạt10/04/199715X1A
5110150041Phan Hưng30/01/199715X1A
6110140042Nguyễn Tấn Huy20/10/199614X1A
7110150210Bùi Văn Kỳ28/07/199715X1C
8110150050Đoàn Lãm20/08/199615X1A
9110140187Giáp Văn Luận22/04/199614X1C
10110150058Nguyễn Văn Nam25/10/199715X1A
11110150220Nguyễn Phước Phát15/08/199715X1C
12110150147Nguyễn Đăng Quang24/06/199615X1B
13110150243Trần Văn Thịnh26/09/199615X1C
14110150086Đỗ Văn Thuật28/10/199715X1A
15110150087Nguyễn Văn Thùy26/11/199615X1A
16110150092Trần Minh Trí10/11/199715X1A
17110150172Trần Viết Minh Trí15/03/199715X1B
18110140154Lại Văn Quốc Tuấn02/01/199614X1B