Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1110150182Lương Văn Ba14/02/199615X1C
2110150194Đặng Hồ Chí Duy06/09/199715X1C
3110150128Trần Phát Huy17/11/199715X1B
4110150131Nguyễn Thanh Khoa26/10/199715X1B
5110150212Lê Trúc Linh01/09/199615X1C
6110150138Trần Đình Mạnh30/03/199715X1B
7110150139Bùi Quang Anh Minh20/05/199715X1B
8110150142Lê Hữu Nhân01/10/199615X1B
9110150145Lê Doãn Phước07/05/199715X1B
10110150146Trần Đại Phước10/08/199715X1B
11110150225Nguyễn Văn Quang29/08/199515X1C
12110150227Lê Nhất Quyết17/07/199715X1C
13110150150Khắc Ngọc Sắc23/07/199715X1B
14110150153Phạm Hoàng Song10/01/199715X1B
15110150151Lê Văn Sơn10/01/199715X1B
16110150230Trần Hữu Sơn01/07/199615X1C
17110150155Huỳnh Ngọc Tâm06/01/199615X1B
18110150236Lê Ngọc Thanh05/01/199615X1C
19110150159Nguyễn Văn Thành05/11/199615X1B
20110150157Võ Văn Thản16/09/199715X1B
21110150162Đỗ Hoàng Thiện21/12/199715X1B
22110150240Hoàng Văn Thiện08/05/199715X1C
23110150167Huỳnh Ngọc Thương26/08/199715X1B
24110150168Nguyễn Mạnh Thủy17/04/199615X1B
25110150175Ngô Văn Tuấn28/01/199615X1B
26110150176Phan Anh Tuấn26/06/199715X1B
27110150179Nguyễn Thành Vinh16/02/199715X1B