Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1117150062Đỗ Thị Ngọc Tâm26/08/199615MT
2109150268Nguyễn Minh Tâm04/04/199715VLXD
3117150122Nguyễn Thị Tâm12/07/199615QLMT
4117150123Nguyễn Thiện Tâm26/12/199715QLMT
5109150269Võ Viết Tâm12/08/199615VLXD
6111150103Chế Công Nhật Tân04/07/199715X2
7109150166Nguyễn Hà Tân03/02/199715X3C
8117150063Nguyễn Văn Tân20/07/199715MT
9118150089Trần Nhật Tân18/09/199715KX2
10109150271Nguyễn Tấn11/09/199615VLXD
11117150124Đặng Ngọc Thạch02/05/199715QLMT
12117150066Trần Thị Thanh16/09/199715MT
13117150067Nguyễn Ngọc Thành20/08/199715MT
14109150274Nguyễn Nhật Thành11/07/199715VLXD
15111150105Nguyễn Nhật Thành12/03/199615X2
16110150160Võ Văn Thành14/02/199715X1B
17118150090Bùi Phương Thảo14/11/199615KX2
18110150080Nguyễn Đình Thảo24/08/199715X1A
19109150169Nguyễn Hiếu Thảo07/03/199715X3C
20118150039Nguyễn Thị Phương Thảo22/04/199715KX1
21117150125Trần Nhật Thảo21/10/199715QLMT
22117150068Trần Thị Thu Thảo27/07/199715MT
23117150064Đỗ Hữu Thái24/08/199515MT
24109150272Nguyễn Vũ Đình Thái24/08/199715VLXD
25109150273Đặng Ngọc Thắng18/07/199715VLXD
26109150056Hoàng Ngọc Thắng03/01/199715X3A
27111150046Lê Văn Thắng18/12/199715THXD
28109150168Trần Quyết Thắng10/06/199615X3C
29118150038Trương Quý Thắng21/09/199715KX1
30110150242Đặng Xuân Thịnh23/06/199615X1C
31109150170Trần Chí Thịnh10/02/199715X3C
32117150126Hồ Thị Kim Thi01/02/199715QLMT
33111150048Phạm Gia Thiều08/11/199715THXD
34110150081Đặng Văn Thiện20/02/199715X1A
35111150047Nguyễn Đức Thiện05/09/199715THXD
36109150113Nguyễn Văn Thiện10/03/199715X3B
37111150049Hà Xuân Thông30/12/199415THXD
38111150108Nguyễn Hữu Thông28/05/199715X2
39109150059Nguyễn Văn Thông30/11/199615X3A
40118150040Trần Thị Anh Thoa17/11/199715KX1
41118150041Nguyễn Thị Minh Thư11/09/199715KX1
42111150050Nguyễn Văn Thư04/11/199715THXD
43111150052Bạch Văn Thương21/05/199715THXD
44117150070Nguyễn Bùi Thùy Thương08/01/199715MT
45109130096Phạm Hoàng Thương28/11/199513X3A