Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1117150075Nguyễn Thị Hương Trà02/11/199715MT
2110130064Phan Thị Thanh Trà28/04/199413X1A
3111150055Võ Văn Trà06/01/199715THXD
4118130115Đặng Thị Quỳnh Trâm25/09/199513KX2
5117150136Nguyễn Thị Bảo Trâm20/04/199715QLMT
6111130108Lê Duy Triệu01/06/199513THXD2
7117150141Cao Thị Mỹ Trinh02/06/199715QLMT
8118150045Lương Ngọc Trinh20/11/199615KX1
9117150077Nguyễn Vũ Thùy Trinh15/04/199715MT
10118150097Phan Thị Tú Trinh09/06/199715KX2
11118150046Lê Tự Đăng Trình22/08/199615KX1
12109150173Trần Đình Trình01/05/199715X3C
13111150112Nguyễn Trung Trí16/03/199615X2
14111150113Phan Đình Trí01/01/199715X2
15109130039Trần Văn Trí10/09/199513VLXD
16109150063Đinh Quốc Trọng09/07/199715X3A
17109120129Nguyễn Điển Trọng15/05/199412VLXD
18118150098Nguyễn Viết Phú Trọng23/11/199715KX2
19110150094Dương Quang Trường12/04/199715X1A
20111150057Lê Trường01/01/199715THXD
21109150065Nguyễn Quang Trường20/10/199615X3A
22118150047Huỳnh Đức Trung08/11/199715KX1
23109150174Lê Thiện Trung10/04/199715X3C
24111150056Nguyễn Hữu Trung09/04/199715THXD
25117150142Nguyễn Nhơn Trung17/06/199715QLMT
26109150119Nguyễn Văn Trung12/02/199715X3B
27109150280Võ Đình Trung10/04/199715VLXD
28118150099Võ Thị Trung05/05/199715KX2
29111150115Nguyễn Từ06/05/199715X2
30118150100Võ Đức Tường21/04/199715KX2
31109150283Trần Đình Tuân09/07/199715VLXD
32117150081Đặng Anh Tuấn24/12/199715MT
33109150284Hồ Bùi Minh Tuấn05/12/199715VLXD
34111150116Lê Anh Tuấn28/09/199715X2
35111150117Lê Công Minh Tuấn07/02/199615X2
36117150082Nguyễn Anh Tuấn07/10/199715MT
37111150118Nguyễn Cao Tuấn15/07/199715X2
38109150067Nguyễn Ngọc Tuấn20/04/199615X3A
39109150285Nguyễn Văn Tuấn15/05/199715VLXD
40109150121Nguyễn Văn Anh Tuấn15/05/199715X3B
41109150287Phạm Anh Tuấn03/12/199715VLXD
42109150177Phạm Bá Tuấn27/09/199715X3C
43109150068Phạm Quốc Tuấn15/04/199715X3A
44110150096Phạm Văn Tuấn10/01/199715X1A
45111150119Tạ Công Tuấn18/09/199715X2