Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1117150088Cao Thị Bốn20/02/199715QLMT
2117150092Trần Thị Dịu26/10/199715QLMT
3117150098Đỗ Văn Hậu04/09/199715QLMT
4117150106Đinh Thị Phước Lộc07/05/199715QLMT
5117150108Nguyễn Văn Nghĩa02/08/199715QLMT
6117150110Vương Nguyễn Ánh Nguyệt19/11/199715QLMT
7117150111Trần Thị Phương Nhi19/08/199715QLMT
8117150122Nguyễn Thị Tâm12/07/199615QLMT
9117150125Trần Nhật Thảo21/10/199715QLMT
10117150126Hồ Thị Kim Thi01/02/199715QLMT
11117140119Nguyễn Thị Hoài Thương28/09/199614QLMT
12117150134Lê Tịnh11/05/199715QLMT
13117150130Nguyễn Thị Cẫm Tiến14/05/199715QLMT
14117150135Nguyễn Duy Toàn24/05/199515QLMT
15117150136Nguyễn Thị Bảo Trâm20/04/199715QLMT
16117150141Cao Thị Mỹ Trinh02/06/199715QLMT
17117150082Nguyễn Anh Tuấn07/10/199715MT
18117150143Nguyễn Thị Tuyết15/08/199715QLMT
19117150144Trịnh Thị Tuyết10/12/199715QLMT
20117150146Đoàn Thị Vân19/10/199715QLMT
21117150151Phanthachone Xaypoukham23/07/199615QLMT