Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1117150087Phan Thị Kim Anh20/09/199715QLMT
2117150017Trần Thị Phúc Anh13/11/199715MT
3117150094Đặng Thị Duyên02/11/199715QLMT
4117150093Nguyễn Chí Dũng05/02/199615QLMT
5117150099Nguyễn Sỹ Hiệp19/02/199715QLMT
6117150101Hồ Đức Hùng20/03/199515QLMT
7117150116Nguyễn Thị Ngọc Phương27/04/199715QLMT
8117150117Nguyễn Thị Nguyên Phương07/11/199715QLMT
9117150118Phạm Văn Quý30/03/199715QLMT
10117150123Nguyễn Thiện Tâm26/12/199715QLMT
11117150124Đặng Ngọc Thạch02/05/199715QLMT
12117150127Nguyễn Thị Thu Thủy05/01/199715QLMT
13117150129Trần Thị Thanh Thủy04/04/199615QLMT
14117150133Trần Thị Tình28/07/199615QLMT
15117150132Võ Thị Kim Tính19/11/199715QLMT
16117150139Nguyễn Trần Đoan Trang02/08/199615QLMT
17117150142Nguyễn Nhơn Trung17/06/199715QLMT
18117150148Trần Quốc Kỳ Văn19/07/199615QLMT
19117150149Nguyễn Thị Vi24/02/199715QLMT
20117150153Phan Thị Thanh Xuân06/01/199715QLMT