Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1117150086Hoàng Anh20/05/199715QLMT
2117150087Phan Thị Kim Anh20/09/199715QLMT
3117150089Trần Thị Kim Chung20/06/199715QLMT
4117150090Nguyễn Văn Cương28/01/199715QLMT
5117150094Đặng Thị Duyên02/11/199715QLMT
6117150093Nguyễn Chí Dũng05/02/199615QLMT
7117150099Nguyễn Sỹ Hiệp19/02/199715QLMT
8117150100Nguyễn Đăng Huy Hoàng04/07/199715QLMT
9117150107Nguyễn Thị Ni Na10/11/199715QLMT
10117150112Ngô Thị Quỳnh Như16/09/199715QLMT
11117150116Nguyễn Thị Ngọc Phương27/04/199715QLMT
12117150119Xayyakhom Santisouk28/02/199615QLMT
13117150122Nguyễn Thị Tâm12/07/199615QLMT
14117150123Nguyễn Thiện Tâm26/12/199715QLMT
15117150124Đặng Ngọc Thạch02/05/199715QLMT
16117150127Nguyễn Thị Thu Thủy05/01/199715QLMT
17117150133Trần Thị Tình28/07/199615QLMT
18117150139Nguyễn Trần Đoan Trang02/08/199615QLMT
19117150140Võ Thị Thùy Trang16/05/199715QLMT
20117150142Nguyễn Nhơn Trung17/06/199715QLMT
21117150147Lê Thị Vân10/07/199715QLMT