Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1117150017Trần Thị Phúc Anh13/11/199715MT
2117150019Lê Trọng Bình02/03/199715MT
3117150026Nguyễn Thị Ánh Diệu17/08/199715MT
4117150027Lương Thị Dung13/02/199715MT
5117150028Nguyễn Thị Mỹ Dung21/06/199715MT
6117150032Lương Thị Hiến01/01/199715MT
7117150037Nguyễn Thị Thu Hường20/06/199715MT
8117150038Hoàng Thị Khánh Huyền19/09/199715MT
9117150046Phan Thị Loan06/10/199715MT
10117150049Trần Thị Mếnh01/02/199715MT
11117140102Phạm Quốc Nam16/06/199614QLMT
12117150053Trương Thị Hồng Nhung22/03/199715MT
13117150054Nguyễn Thị Kim Oanh15/03/199715MT
14117150055Võ Văn Pháp01/12/199615MT
15117150060Lê Thị Thu Sương28/01/199715MT
16117150063Nguyễn Văn Tân20/07/199715MT
17117150064Đỗ Hữu Thái24/08/199515MT
18117150075Nguyễn Thị Hương Trà02/11/199715MT
19117150081Đặng Anh Tuấn24/12/199715MT
20117150082Nguyễn Anh Tuấn07/10/199715MT
21117150083Thủy Châu Tuấn03/01/199615MT
22117130153Lê Vỉnh05/07/199313QLMT