Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1117150088Cao Thị Bốn20/02/199715QLMT
2117150095Hồ Thị Cẩm Giang10/02/199715QLMT
3117150098Đỗ Văn Hậu04/09/199715QLMT
4117140021Võ Như Bảo Hòa19/07/199614MT
5117150103Nguyễn Thị Như Huỳnh02/03/199715QLMT
6117150101Hồ Đức Hùng20/03/199515QLMT
7117150106Đinh Thị Phước Lộc07/05/199715QLMT
8117140098Hoàng Thành Lưỡng12/01/199614QLMT
9117150108Nguyễn Văn Nghĩa02/08/199715QLMT
10117150111Trần Thị Phương Nhi19/08/199715QLMT
11117150117Nguyễn Thị Nguyên Phương07/11/199715QLMT
12117150114Trần Lê Nguyên Phước26/02/199715QLMT
13117140112Trần Minh Quân07/10/199614QLMT
14117150118Phạm Văn Quý30/03/199715QLMT
15117150062Đỗ Thị Ngọc Tâm26/08/199615MT
16117150134Lê Tịnh11/05/199715QLMT
17117150132Võ Thị Kim Tính19/11/199715QLMT
18117150138Nguyễn Thị Hoàng Trang25/10/199615QLMT
19117150141Cao Thị Mỹ Trinh02/06/199715QLMT
20117150143Nguyễn Thị Tuyết15/08/199715QLMT
21117150149Nguyễn Thị Vi24/02/199715QLMT
22117150151Phanthachone Xaypoukham23/07/199615QLMT