Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1121180050Phạm Thị Lan Anh17/11/199918KTCLC2
2121180051Thái Thị Ngọc Ánh03/10/200018KTCLC2
3121180052Nguyễn Phước Bảo28/10/200018KTCLC2
4121180053Võ Đại Thành Công25/07/200018KTCLC2
5121180054Đoàn Dương Quốc Đạt25/10/200018KTCLC2
6121180055Lê Trung Đức18/06/200018KTCLC2
7121180058Phan Hồng Hạnh06/02/200018KTCLC2
8121180057Trần Nguyễn Gia Hân09/12/199718KTCLC2
9121180059Hồ Việt Hoàng21/09/200018KTCLC2
10121180061Hồ Gia Huy04/07/200018KTCLC2
11121180062Nguyễn Nhật Huy27/09/200018KTCLC2
12121180063Nguyễn Phan Khánh Huyền16/11/200018KTCLC2
13121180060Hồ Đăng Hùng02/04/200018KTCLC2
14121180064Phan Tuấn Kiệt04/07/200018KTCLC2
15121180065Ung Ngọc Liên02/06/200018KTCLC2
16121180066Lê Hoàng Long30/06/200018KTCLC2
17121180067Thái Dương Long20/09/200018KTCLC2
18121180068Đặng Thế Lương20/07/200018KTCLC2
19121180069Nguyễn Thị Khánh Ly04/10/200018KTCLC2
20121180070Phan Tấn Minh10/11/200018KTCLC2
21121180071Lê Duy Hoàng Nam28/06/200018KTCLC2
22121180072Đỗ Lê Nguyên12/10/200018KTCLC2
23121180073Nguyễn Đình Nhân03/09/199918KTCLC2
24121180074Nguyễn Văn Nhân22/11/200018KTCLC2
25121180075Lê Hồ Quỳnh Nhi18/06/200018KTCLC2
26121180076Võ Bích Nhi06/12/200018KTCLC2
27121180077Soukpakone Outthalay11/02/199818KTCLC2
28121180078Moth Phila12/10/199718KTCLC2
29121180079Huỳnh Vũ Trúc Phương30/08/200018KTCLC2
30121180080Võ Ngọc Anh Phương07/12/200018KTCLC2
31121180081Trương Văn Quốc01/06/200018KTCLC2
32121180082Nguyễn Văn Tiên Quyết14/07/200018KTCLC2
33121180084Trần Quốc Thảo15/08/200018KTCLC2
34121180083Nguyễn Long Thắng19/03/200018KTCLC2
35121180086Đỗ Thế Thìn16/09/200018KTCLC2
36121180085Lê Mạnh Thích24/09/200018KTCLC2
37121180087Nguyễn Hữu Anh Thuấn07/03/200018KTCLC2
38121180088Nguyễn Văn Tín02/04/200018KTCLC2
39121180089Đỗ Thị Trà10/09/200018KTCLC2
40121180090Trần Thị Huyền Trân21/02/200018KTCLC2
41121180091Huỳnh Lê Thanh Trọng28/03/200018KTCLC2
42121180092Huỳnh Tiến Trung02/05/200018KTCLC2
43121180093Trần Đình Anh Tuấn17/11/200018KTCLC2
44121180094Nguyễn Thị Tuyết22/02/200018KTCLC2
45121180095Đặng Văn Vũ02/03/200018KTCLC2
46121180096Đỗ Vỹ12/05/200018KTCLC2