Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1121140069Huỳnh Quốc Anh18/12/199614KT2
2121140001Nguyễn Hưng Anh20/04/199414KT1
3121140071Bùi Thanh Bình28/01/199514KT2
4121140003Phạm Thanh Bình19/05/199514KT1
5121140005Phan Mạnh Cường10/06/199614KT1
6121140078Trần Thị Quỳnh Duyên17/06/199614KT2
7121140006Lê Tất Đạt22/04/199614KT1
8121140010Nguyễn Phú Hà01/10/199414KT1
9121140012Đinh Thị Bích Hiền15/07/199514KT1
10121140081Phan Thái Hiền28/01/199614KT2
11121140013Trần Phú Hiệp18/09/199614KT1
12121140082Trương Thị Hòa27/01/199614KT2
13121140088Nguyễn Hữu Kiền19/05/199514KT2
14121140089Đặng Phước Linh19/11/199614KT2
15121140096Trần Đại Nghĩa14/07/199614KT2
16121140028Phạm Nguyễn Hồng Ngọc11/03/199614KT1
17121140029Phan Thiện Nguyên01/06/199614KT1
18121140031Trần Trọng Minh Nhật09/02/199614KT1
19121140100Lê Thị Hoài Nhi18/01/199614KT2
20121140032Nguyễn Thị Tố Nhi20/04/199614KT1
21121140035Võ Thị Kim Oanh01/07/199614KT1
22121140039Nguyễn Duy Quang15/05/199614KT1
23121140040Nguyễn Văn Quý28/05/199614KT1
24121140109Trần Ngọc Quý05/05/199614KT2
25121140110Nguyễn Duy Sang07/06/199614KT2
26121140042Trần Quang Sang16/01/199614KT1
27121140111Hồ Ngọc Sơn04/05/199614KT2
28121140114Nguyễn Thị Bích Thảo14/04/199614KT2
29121140048Võ Thị Thu Thảo20/05/199614KT1
30121140049Văn Phú Thịnh05/06/199614KT1
31121140052Trần Văn Thụy17/10/199614KT1
32121140117Trần Phước Bảo Thư21/08/199614KT2
33121140118Đỗ Thị Thương19/02/199614KT2
34121140120Nguyễn Thanh Thuyên16/10/199614KT2
35121140119Phạm Thị Kim Thủy17/08/199514KT2
36121140053Lâm Khánh Tiên26/01/199614KT1
37121140057Nguyễn Lê Hữu Toàn13/10/199514KT1
38121140058Trần Quang Trí01/08/199614KT1
39121140059Hoàng Quang Trung21/11/199514KT1
40121140061Nguyễn Hoàng Tuấn02/07/199614KT1
41121140063Phan Thị ánh Tuyết06/03/199614KT1
42121140128Nguyễn Như Minh Tú22/02/199614KT2
43121140132Bùi Thị Hoàng Vi01/08/199614KT2
44121140065Nguyễn Thị Vi07/03/199614KT1
45121140133Võ Đình Vinh18/03/199614KT2
46121140066Lưu Trần Anh Vũ01/01/199614KT1
47121140134Nguyễn Sĩ Tiến Vũ25/12/199614KT2
48121140067Trần Mai Tuấn Vũ10/11/199614KT1
49121140135Nguyễn Thị Thanh Vy06/03/199614KT2