Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118160061Nguyễn Quang Anh05/10/199716KX2
2118160062Nguyễn Thị Kim Anh22/05/199816KX2
3118160063Sử Ngọc Ảnh04/09/199816KX2
4118160065Ngô Thị Diện26/02/199816KX2
5118160070Trần Quan Dương10/05/199816KX2
6118160067Trần Thị Mỹ Dung16/05/199716KX2
7118160069Trần Tiến Dũng10/08/199816KX2
8118160064Đoàn Trí Đạt01/10/199716KX2
9118160066Nguyễn Công Đức11/08/199816KX2
10118160071Nguyễn Phạm Trường Giang09/04/199816KX2
11118160073Nguyễn Thị Hoàn Hảo24/09/199816KX2
12118160074Hoàng Thị Thu Hiền20/10/199816KX2
13118160075Lê Thị Diệu Hiền20/11/199816KX2
14118160076Trần Đình Hiếu15/07/199816KX2
15118160078Nguyễn Quốc Hưng19/01/199716KX2
16118160079Nguyễn Thị Hương04/12/199816KX2
17118160080Phạm Đình Huy15/02/199816KX2
18118160081Nguyễn Thị Thanh Huyền06/07/199816KX2
19118160077Hoàng Việt Hùng21/09/199816KX2
20118150071Nguyễn Văn Hùng25/02/199615KX2
21118160082Dương Chí Khánh12/05/199816KX2
22118160083Phạm Phước Kiên06/06/199816KX2
23118160084Nguyễn Thành Lâm21/03/199816KX2
24118160085Nguyễn Thị Thanh Lê01/08/199816KX2
25118160086Ngô Thị Bích Liên05/05/199716KX2
26118160087Mai Hoàng Linh10/05/199716KX2
27118160041Võ Quang Thảo Quỳnh16/10/199816KX1
28118150038Trương Quý Thắng21/09/199715KX1