Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118160002Nguyễn Thị Châu Anh13/08/199816KX1
2118160065Ngô Thị Diện26/02/199816KX2
3118160006Nguyễn Thị Hạnh Đoan02/06/199716KX1
4118160066Nguyễn Công Đức11/08/199816KX2
5118160075Lê Thị Diệu Hiền20/11/199816KX2
6118160079Nguyễn Thị Hương04/12/199816KX2
7118160077Hoàng Việt Hùng21/09/199816KX2
8118150071Nguyễn Văn Hùng25/02/199615KX2
9118160022Lâm Quang Khang01/04/199816KX1
10118160089Trần Thị Mai04/11/199816KX2
11118160030Đào Ngọc Minh21/07/199616KX1
12118160092Phạm Đình Nam24/07/199716KX2
13118160093Trần Thị Thanh Nga28/03/199816KX2
14118160097Phạm Thị Hồng Nhung25/05/199816KX2
15118160102Lê Đoàn Minh Tâm29/08/199816KX2
16118160103Phạm Tây26/08/199816KX2
17118160050Nguyễn Thị Thuyền08/11/199816KX1
18118160116Nguyễn Thị Thanh Tuyền28/09/199716KX2