Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118150001Lê Thanh A22/07/199715KX1
2118150053Lê Khởi An27/01/199715KX2
3118150003Trương Đình Bảo28/04/199715KX1
4118150055Lê Xuân Bình22/12/199715KX2
5118150056Vũ Đào Thành Công25/04/199615KX2
6118150059Lương Thị Thùy Dung30/05/199715KX2
7118150060Hồ Xuân Dũng07/06/199715KX2
8107120073Lê Tiến Dũng24/08/199312CNVL
9118150006Trần Minh Đức29/10/199715KX1
10118150062Lưu Hà Hải12/10/199715KX2
11118150063Phan Hữu Hải20/01/199615KX2
12118150065Đinh Lê Minh Hậu01/07/199715KX2
13118150066Hứa Thị Hiền10/10/199715KX2
14118150070Võ Thị Ánh Hồng29/05/199715KX2
15118150068Lương Văn Hoài06/07/199715KX2
16118150069Nguyễn Thị Phượng Hoàng26/01/199715KX2
17118150072Nguyễn Thị Ngọc Huy01/04/199715KX2
18118150021Lê Văn Khánh15/12/199715KX1
19118150074Đặng Huỳnh Lâm27/05/199715KX2
20118150023Nguyễn Tùng Lâm01/10/199715KX1
21118150075Đặng Thị Kim Linh08/10/199715KX2
22118150076Hồ Thị Mỹ Linh12/02/199715KX2
23118150078Lê Thị Trúc Ly19/12/199715KX2
24118150080Trần Thị Minh Nghĩa15/01/199715KX2
25118150081Trịnh Ngọc Nhã09/02/199715KX2
26118150033Trần Thị Ni Ni14/05/199615KX1
27118150034Đặng Phục21/05/199515KX1
28118150085Nguyễn Thị Phương19/10/199715KX2
29118140042Giang Hồng Phượng30/06/199614KX1
30118150084Ngô Quang Hồng Phúc15/09/199715KX2
31118150086Nguyễn Ngọc Quang02/05/199715KX2
32118140044Nguyễn Hữu Quốc02/11/199614KX1
33118150035Nguyễn Đức Quý19/04/199615KX1
34118150089Trần Nhật Tân18/09/199715KX2
35118150090Bùi Phương Thảo14/11/199615KX2
36118150094Nguyễn Văn Thường12/10/199715KX2
37118150093Hồ Nguyễn Thanh Thuận11/08/199515KX2
38118150043Lê Văn Tiên24/06/199715KX1
39118150095Vương Công Tiến24/11/199615KX2
40118150044Nguyễn Thị Thùy Trang22/12/199615KX1
41118150098Nguyễn Viết Phú Trọng23/11/199715KX2
42118150047Huỳnh Đức Trung08/11/199715KX1
43118150100Võ Đức Tường21/04/199715KX2
44118150101Võ Tường Vi20/11/199715KX2
45118150102Đỗ Thị Tường Vy26/11/199615KX2
46118150103Nguyễn Thị Thanh Xuân04/05/199515KX2