Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118150002Phan Đình Xuân An27/03/199715KX1
2118150004Nguyễn Thị Chung11/07/199715KX1
3118150005Nguyễn Thị Danh04/04/199715KX1
4118150007Lương Thị Phương Dung03/04/199715KX1
5118150008Vũ Thị Thùy Dung15/03/199715KX1
6118150009Nguyễn Thanh Dũng10/10/199715KX1
7118150057Lê Thị Thu Đạt06/12/199715KX2
8118150058Trương Anh Đức24/04/199715KX2
9118150013Nguyễn Thị Tý Hạnh17/03/199715KX1
10118150010Hoàng Thanh Hải17/05/199715KX1
11118150011Nguyễn Thanh Hải08/06/199715KX1
12118150012Phan Thị Hải23/07/199715KX1
13118150064Lương Phước Thùy Hân05/02/199715KX2
14118150014Lưu Thị Hết18/12/199715KX1
15118150015Nguyễn Thị Thu Hiền28/08/199715KX1
16118150067Võ Thị Thu Hiền25/01/199715KX2
17118150018Khắc Thị Mỹ Hồng13/06/199715KX1
18118150016Nguyễn Thị Thanh Hoa26/05/199715KX1
19118150017Nguyễn Anh Hoàng22/11/199615KX1
20118150020Hồ Thị Thu Hương05/01/199715KX1
21118150019Nguyễn Lương Thu Huệ20/07/199715KX1
22118150022Trần Nhật Khánh14/05/199715KX1
23118150024Hà Thuỳ Linh14/01/199715KX1
24118150025Tôn Mỹ Linh28/09/199715KX1
25118150026Nguyễn Hoàng Long09/01/199715KX1
26118150027Nguyễn Văn Minh05/05/199715KX1
27118150079Nguyễn Thị Diễm My30/05/199715KX2
28118150029Hoàng Thị Ngọc05/05/199615KX1
29118150030Nguyễn Thị Kim Ngọc25/08/199715KX1
30118150031Nguyễn Chí Nhân04/12/199715KX1
31118150032Nguyễn Văn Nhân12/01/199615KX1
32118150087Hồ Thăng Sơn26/01/199715KX2
33118150036Nguyễn Hồng Sơn30/11/199615KX1
34118150088Lê Thị Lệ Sương10/07/199715KX2
35118150037Phạm Thị Sương03/02/199515KX1
36118150039Nguyễn Thị Phương Thảo22/04/199715KX1
37118150091Nguyễn Thị Phương Thảo17/04/199615KX2
38118150040Trần Thị Anh Thoa17/11/199715KX1
39118150041Nguyễn Thị Minh Thư11/09/199715KX1
40118150042Trương Thị Thương02/06/199715KX1
41118150096Trần Văn Bích Trang20/10/199715KX2
42118150045Lương Ngọc Trinh20/11/199615KX1
43118150097Phan Thị Tú Trinh09/06/199715KX2
44118150046Lê Tự Đăng Trình22/08/199615KX1
45118150099Võ Thị Trung05/05/199715KX2
46118150048Phạm Thanh Tùng07/07/199715KX1
47118150049Nguyễn Thị Uyên20/05/199715KX1
48118150050Nguyễn Hoàng Vũ02/11/199715KX1
49118150051Nguyễn Hùng Vỹ18/08/199715KX1
50118150052Giang Thị Yến15/09/199715KX1