Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106150002Hồ Văn Á08/08/199715DT1
2106150156Nguyễn Công Bằng21/01/199715DT3
3106150083Văn Phú Bảo07/11/199615DT2
4106150006Phan Ngọc Bình19/05/199715DT1
5106160065Trần Minh Chiến17/11/199816DT2
6106140081Thái Bình Dương09/02/199514DT2
7106150088Hồ Văn Duẫn21/11/199715DT2
8106170082Hoàng Khắc Dũng15/01/199917DT2
9106150090Ngô Quang Việt Dũng12/04/199715DT2
10106150163Nguyễn Văn Dũng20/12/199615DT3
11106150089Thái Hồng Đức11/11/199715DT2
12106150168Võ Quốc Hải30/04/199615DT3
13106150170Lê Viết Hiếu14/02/199715DT3
14106150097Lương Phú Hiệp23/01/199715DT2
15106150098Nguyễn Khoa Hoài26/12/199715DT2
16106150021Nguyễn Đăng Hoàng12/03/199715DT1
17106170169Trần Đình Hưng24/05/199917DT3
18106170098Hồ Thị Hương08/10/199917DT2
19106150106Nguyễn Phước Lương Huy13/11/199715DT2
20106150177Thái Tăng Hữu01/05/199715DT3
21106150183Nguyễn Nhật Linh08/11/199615DT3
22106170106Phùng Tấn Linh27/03/199917DT2
23106150032Mai Đăng Lĩnh30/09/199715DT1
24106150186Nguyễn Thành Long16/09/199615DT3
25106150112Lê Văn Lơ13/09/199715DT2
26106150185Đặng Hoàng Lợi05/09/199715DT3
27106170037Võ Anh Nam08/03/199717DT1
28106150124Nguyễn Hữu Nam Phong24/10/199715DT2
29106150126Đỗ Minh Phương13/07/199615DT2
30106150194Lê Hữu Phú15/07/199715DT3
31106170195Phan Duy Rin01/06/199917DT3
32106170051Lê Văn Sơn26/10/199917DT1
33106150131Ông Nguyễn Phước Sơn05/11/199715DT2
34106150134Nguyễn Khánh Thiện Tâm08/09/199715DT2
35106150137Lê Phước Thành08/08/199715DT2
36106150059Nguyễn Khánh Thịnh29/04/199715DT1
37106150140Thái Văn Thịnh16/01/199615DT2
38106150207Lê Nhật Thi02/12/199715DT3
39106150208Trần Đức Thiện05/03/199715DT3
40106160051Lê Văn Thông21/12/199616DT1
41106150061Đoàn Thị Lệ Thu30/11/199715DT1
42106150144Đồng Quốc Tranh17/03/199715DT2
43106150068Lê Thị Thùy Trinh25/02/199715DT1
44106150147Nguyễn Dương Kiều Trinh19/07/199715DT2
45106160106Nguyễn Minh Trường23/10/199816DT2
46106150152Lê Văn Tường30/05/199715DT2
47106170216Nguyễn Viết Tuân01/01/199917DT3
48106150219Nguyễn Anh Tuấn02/08/199715DT3
49106150075Trà Văn Minh Tuấn31/12/199715DT1
50106150078Nguyễn Thị Long Uyên01/12/199715DT1
51106150079Trần Thanh Việt18/02/199715DT1