Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118150001Lê Thanh A22/07/199715KX1
2118150053Lê Khởi An27/01/199715KX2
3118150055Lê Xuân Bình22/12/199715KX2
4118150059Lương Thị Thùy Dung30/05/199715KX2
5118150060Hồ Xuân Dũng07/06/199715KX2
6118150058Trương Anh Đức24/04/199715KX2
7118150062Lưu Hà Hải12/10/199715KX2
8118150011Nguyễn Thanh Hải08/06/199715KX1
9118150063Phan Hữu Hải20/01/199615KX2
10118150064Lương Phước Thùy Hân05/02/199715KX2
11118150065Đinh Lê Minh Hậu01/07/199715KX2
12118150066Hứa Thị Hiền10/10/199715KX2
13118150067Võ Thị Thu Hiền25/01/199715KX2
14118150018Khắc Thị Mỹ Hồng13/06/199715KX1
15118150068Lương Văn Hoài06/07/199715KX2
16118150017Nguyễn Anh Hoàng22/11/199615KX1
17118150069Nguyễn Thị Phượng Hoàng26/01/199715KX2
18118150072Nguyễn Thị Ngọc Huy01/04/199715KX2
19118150071Nguyễn Văn Hùng25/02/199615KX2
20118150021Lê Văn Khánh15/12/199715KX1
21118150022Trần Nhật Khánh14/05/199715KX1
22118150074Đặng Huỳnh Lâm27/05/199715KX2
23118150075Đặng Thị Kim Linh08/10/199715KX2
24118150024Hà Thuỳ Linh14/01/199715KX1
25118150076Hồ Thị Mỹ Linh12/02/199715KX2
26118150078Lê Thị Trúc Ly19/12/199715KX2
27118150080Trần Thị Minh Nghĩa15/01/199715KX2
28118150081Trịnh Ngọc Nhã09/02/199715KX2
29118150085Nguyễn Thị Phương19/10/199715KX2
30118150084Ngô Quang Hồng Phúc15/09/199715KX2
31118150086Nguyễn Ngọc Quang02/05/199715KX2
32118150087Hồ Thăng Sơn26/01/199715KX2
33118150089Trần Nhật Tân18/09/199715KX2
34118150090Bùi Phương Thảo14/11/199615KX2
35118150039Nguyễn Thị Phương Thảo22/04/199715KX1
36118150091Nguyễn Thị Phương Thảo17/04/199615KX2
37118150040Trần Thị Anh Thoa17/11/199715KX1
38118150042Trương Thị Thương02/06/199715KX1
39118150093Hồ Nguyễn Thanh Thuận11/08/199515KX2
40118150095Vương Công Tiến24/11/199615KX2
41118150096Trần Văn Bích Trang20/10/199715KX2
42118150097Phan Thị Tú Trinh09/06/199715KX2
43118150099Võ Thị Trung05/05/199715KX2
44118150100Võ Đức Tường21/04/199715KX2
45118150049Nguyễn Thị Uyên20/05/199715KX1
46118150101Võ Tường Vi20/11/199715KX2
47118150102Đỗ Thị Tường Vy26/11/199615KX2
48118150103Nguyễn Thị Thanh Xuân04/05/199515KX2