Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118160062Nguyễn Thị Kim Anh22/05/199816KX2
2118160067Trần Thị Mỹ Dung16/05/199716KX2
3118160066Nguyễn Công Đức11/08/199816KX2
4118160071Nguyễn Phạm Trường Giang09/04/199816KX2
5118160076Trần Đình Hiếu15/07/199816KX2
6118160079Nguyễn Thị Hương04/12/199816KX2
7118160077Hoàng Việt Hùng21/09/199816KX2
8118160085Nguyễn Thị Thanh Lê01/08/199816KX2
9118160089Trần Thị Mai04/11/199816KX2
10118160099Lê Văn Quang04/10/199816KX2
11118160107Nguyễn Thị Hoài Thu20/11/199816KX2
12118160111Lê Thị Thuỳ Trang01/02/199816KX2
13118160112Nguyễn Thị Tú Trinh06/02/199716KX2
14118160114Trương Thị Tư01/01/199816KX2
15118160117Phạm Văn Vui20/08/199816KX2