Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118170076Nguyễn Thị Diễm26/10/199917KX2
2102150157Nguyễn Duy21/06/199715T3
3102160133Mai Xuân Điệp08/10/199816T3
4104170082Nguyễn Xuân Đương21/02/199817N2
5103170178Trần Đình Sơn Giang25/06/199917KTTT
6118170013Nguyễn Đình Hạc02/02/199917KX1
7102160139Hồ Trọng Hiền27/07/199816T3
8111170086Nguyễn Hoàng Hiển16/05/199517X2
9118170087Nguyễn Chí Hiếu17/12/199917KX2
10102170085Lê Đình Hòa04/09/199917T2
11109170066Lê Hồ Nhật Huy14/07/199917X3
12118170023Lê Minh Huy04/05/199917KX1
13107170179Lê Tất Thành Huy21/09/199917KTHH2
14118170095Mai Văn Bảo Khánh23/02/199817KX2
15105170103Võ Văn Khánh04/05/199517D2
16118170096Phan Ngọc Anh Khoa30/06/199917KX2
17101170114Nguyễn Trọng Khương02/05/199917C1B
18101170190Trần Đại Lâm06/10/199917CDT1
19102170168Tăng Văn Lộc07/04/199917T3
20102160054Phạm Hòa Mâu25/05/199816T1
21118170104Phan Trung Thái Nguyên12/08/199917KX2
22109170084Nguyễn Thị Nguyệt24/09/199917X3
23103170087Hoàng Phước Nhất05/02/199917C4B
24102150119Phan Quang Nhật30/04/199715T2
25102160057Nguyễn Hoàng Phi12/03/199816T1
26118170107Nguyễn Hồng Phúc06/06/199917KX2
27111170078Trần Văn Sang04/12/199917X2
28102170189Latsoulin Soulintha10/10/199817T3
29102170188Vũ Hoàng Sơn30/07/199917T3
30109170030Nguyễn Đức Tạo24/11/199917VLXD
31118170047Nguyễn Văn Tài11/05/199917KX1
32118170197Phạm Ngọc Thạch20/08/199917QLCN
33118170118Hà Minh Thành24/03/199917KX2
34108170031Phạm Ngọc Thành03/08/199817SK
35102160066Hứa Đại Quyết Thắng10/02/199816T1
36110160189Nguyễn Đỗ Thắng02/08/199816X1B
37101170063Phan Dũng Thắng28/11/199917C1A
38107170268Đào Quang Thịnh22/04/199917SH
39102160068Trần Ngọc Bảo Thịnh25/02/199816T1
40102170195Đặng Công Khải Thư16/09/199917T3
41118170130Võ Thị Tiền06/06/199917KX2
42118170132Lương Văn Toàn31/12/199917KX2
43105170383Ngô Quang Trường10/11/199917TDH2
44106150148Phạm Anh Tú15/01/199715DT2
45118170068Trần Văn Việt30/10/199917KX1
46102160079Keopanya Winthakone19/04/199716T1