Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103170059Nguyễn Thế Anh25/02/199917C4B
2102170002Tô Việt Anh02/06/199917T1
3102170139Dương Sỹ Bình03/03/199917T3
4117170059Trần Thị Bình08/04/199817QLMT
5102170142Lê Dũng Chí23/04/199917T3
6108170005Lê Hoàng Diệu01/06/199917SK
7110170184Lê Văn Dương08/09/199817X1C
8103170119Lê Đỉnh Đạt21/08/199917C4C
9108170003Nguyễn Quang Đạt25/07/199917SK
10110170179Trương Minh Đạt14/05/199917X1C
11110170181Trần Văn Đông01/01/199917X1C
12110170185Hoàng Sĩ Đương05/06/199917X1C
13107170223Trương Châu Giang15/05/199917SH
14104160065Nguyễn Quang Hà20/01/199816N2
15110170023Võ Văn Hoàng14/10/199917X1A
16118160080Phạm Đình Huy15/02/199816KX2
17108170006Trần Anh Huy17/09/199917SK
18110170026Nguyễn Lê Đức Hữu03/11/199917X1A
19110140113Phan Hữu29/04/199614X1B
20102170026Phan Văn Khải10/01/199917T1
21107170233Nguyễn Thị Khương22/08/199917SH
22108170010Nguyễn Thị Trường Kiều03/01/199917SK
23108170011Võ Đức Lắm25/11/199917SK
24109140156Phạm Thanh Long12/12/199614X3B
25110170210Hoàng Trọng Lũy14/02/199317X1C
26101170124Đinh Văn Nguyên29/06/199717C1B
27108170018Hà Ngọc Nguyên06/04/199917SK
28102170175Hồ Đăng Nhân24/08/199917T3
29107170039Huỳnh Thị Hồng Nhung25/12/199917H2
30108170020Đinh Thị Mỵ Nương05/01/199917SK
31102170110Đỗ Thị Phúc08/12/199917T2
32104170115Nguyễn Phúc Quang25/09/199917N2
33108170025Võ Thanh Quang22/01/199517SK
34110170138Hoàng Giữ Quân12/04/199917X1B
35108170026Châu Văn Quế03/06/199917SK
36105170051Đào Văn Quốc07/12/199917D1
37107170146Vương Đình Quỳnh10/09/199617KTHH1
38108170027Trần Xuân Quý20/11/199917SK
39107170052Bạch Văn Tài16/11/199917H2
40105150113Nguyễn Minh Tân21/07/199715D2
41105170316Văn Huy Thành02/06/199917TDH1
42104170124Hồ Hữu Thắng04/12/199917N2
43103170041Nguyễn Đình Thi05/03/199917C4A
44108170032Nguyễn Phú Thi01/02/199917SK
45108170036Trần Quốc Toàn26/03/199917SK
46102140160Lê Thị Thu Trà29/09/199614T3
47102170197Ngô Tấn Trí16/10/199917T3
48110170246Nguyễn Quốc Tuấn18/07/199917X1C
49109150282Lê Tú Tú22/02/199715VLXD
50107170076Nguyễn Thị Vân20/12/199917H2
51105140418Nguyễn Văn Vui02/06/199614D1
52110170083Nguyễn Văn Vũ09/11/199917X1A