Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106150096Nguyễn Kim Hảo12/08/199715DT2
2101150207Phan Hoằng Hảo08/02/199615CDT2
3101150164Nguyễn Hữu Hân20/06/199715CDT1
4101150069Nguyễn Trường Hận20/10/199715C1B
5118150065Đinh Lê Minh Hậu01/07/199715KX2
6107150081Phan Nguyễn Hải Hậu25/08/199715H2A
7106150169Trương Văn Hậu12/03/199715DT3
8107150144Lương Thị Tiểu Hiền05/01/199715H2B
9105150143Nguyễn Thị Hiền14/12/199615D3
10106150018Đoàn Quang Hiển17/09/199515DT1
11117150032Lương Thị Hiến01/01/199715MT
12105150088Hồ Bá Hiếu10/01/199715D2
13103150038Hồ Trọng Hiếu10/02/199615C4A
14109150139Lê Sỹ Hiếu05/01/199715X3C
15106150170Lê Viết Hiếu14/02/199715DT3
16101150118Nguyễn Đình Hiếu20/08/199715C1C
17121150092Nguyễn Trung Hiếu24/12/199715KT2
18105150028Võ Minh Hiếu13/10/199715D1
19107150082Huỳnh Thị Hiệp14/01/199715H2A
20107150211Lương Ngọc Hiệp05/11/199715H5
21106150097Lương Phú Hiệp23/01/199715DT2
22101150165Võ Văn Hoàng Hiệp05/06/199715CDT1
23103150042Nguyễn Trí Học07/11/199515C4A
24102150036Từ Anh Hồng12/12/199715T1
25107150294Lê Vũ Thị Quỳnh Hoa05/10/199715SH
26105150089Chế Viết Hoà08/11/199715D2
27105150029Bùi Việt Hoài25/05/199715D1
28107150146Lê Thị Hoài20/10/199715H2B
29118150068Lương Văn Hoài06/07/199715KX2
30106150098Nguyễn Khoa Hoài26/12/199715DT2
31107150084Nguyễn Thị Hoài05/08/199715H2A
32106150171Đỗ Minh Hoàng01/02/199715DT3
33107150147Hồ Hữu Hoàng08/12/199615H2B
34101150072Hồ Sỹ Hoàng25/01/199715C1B
35106150020Huỳnh Đức Hoàng01/12/199615DT1
36101150166Huỳnh Xuân Hoàng20/11/199715CDT1
37105150030Lê Huy Hoàng21/03/199715D1
38109150246Lê Văn Hoàng15/08/199615VLXD
39101150209Lương Văn Hoàng20/05/199615CDT2
40106150172Ngô Minh Hoàng07/11/199715DT3
41105150091Ngô Văn Hoàng15/12/199615D2
42106150021Nguyễn Đăng Hoàng12/03/199715DT1
43107150085Nguyễn Đình Hoàng06/06/199615H2A
44105150263Nguyễn Đức Hoàng09/09/199715TDH1
45102150035Nguyễn Minh Hoàng16/04/199715T1
46105150146Phạm Minh Hoàng20/08/199715D3