Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1104150096Võ Tiến Hoàng16/05/199715N2
2107150217Võ Văn Hoàng10/05/199715H5
3121150020Lê Hải Hòa09/09/199715KT1
4101150071Nguyễn Duy Hòa07/10/199715C1B
5105150145Võ Dư Hòa10/10/199715D3
6107150145Trần Thị Hóa14/08/199715H2B
7101150073Phạm Văn Hội19/03/199715C1B
8101150167Đinh Văn Hợp15/09/199615CDT1
9108140014Đặng Nguyên Hưng11/12/199514SK
10101150168Lê Thành Hưng10/11/199615CDT1
11105150032Phạm Ngọc Hưng13/03/199715D1
12102150038Phan Kiều Hưng20/05/199715T1
13106150103Phan Thanh Hưng12/06/199715DT2
14106150025Trần Quang Hưng30/07/199715DT1
15118150020Hồ Thị Thu Hương05/01/199715KX1
16106150176Hồ Xuân Hương16/11/199615DT3
17107150296Lê Vũ Thị Quỳnh Hương05/10/199715SH
18107150297Trần Thị Thanh Hương15/02/199715SH
19106150104Nguyễn Thị Hường18/11/199715DT2
20106150026Nguyễn Ngọc Hướng09/06/199715DT1
21103150045Phạm Quang Hướng19/01/199715C4A
22106150022Hồ Ngọc Huân10/01/199715DT1
23106150101Nguyễn Tấn Huân22/02/199715DT2
24107150149Nguyễn Thị Huệ03/05/199715H2B
25106150027Dương Vũ Quốc Huy24/01/199715DT1
26105150266Đoàn Nhật Huy14/09/199715TDH1
27101150075Đỗ Thiên Huy14/04/199715C1B
28105150093Hoàng Trọng Quốc Huy11/05/199715D2
29105150148Hoàng Văn Huy07/05/199715D3
30106150105Lương Gia Huy23/04/199715DT2
31106150178Nguyễn Cửu Đức Huy26/08/199715DT3
32105150267Nguyễn Duy Huy22/12/199615TDH1
33102150103Nguyễn Đức Quang Huy14/10/199715T2
34106150028Nguyễn Hoàng Huy23/10/199715DT1
35107150223Nguyễn Khánh Huy03/12/199715H5
36101150123Nguyễn Ngọc Huy02/07/199715C1C
37101150024Nguyễn Phước Huy04/10/199715C1A
38106150106Nguyễn Phước Lương Huy13/11/199715DT2
39101150124Phạm Quang Huy24/01/199615C1C
40105150033Trần Thế Huy22/10/199715D1
41106150107Võ Đức Tiến Huy05/09/199715DT2
42103150048Phan Văn Huyến24/08/199715C4A
43106150180Hồ Văn Huỳnh16/09/199715DT3
44105150094Lý Quảng Huỳnh22/04/199715D2
45101150077Ngô Đăng Huỳnh04/10/199715C1B
46107150150Võ Trúc Huỳnh08/04/199715H2B