Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106150174Đoàn Đại Hùng09/11/199715DT3
2104150022Hà Văn Hùng05/03/199515N1
3101150022Lê Hữu Hùng24/10/199715C1A
4105150147Lê Văn Hùng18/10/199715D3
5106150023Lê Việt Hùng14/05/199715DT1
6103150122Thái Văn Hùng16/01/199715C4B
7106150102Tôn Sỹ Hùng16/12/199715DT2
8106150177Thái Tăng Hữu01/05/199715DT3
9107150088Hà Đức Hy23/03/199715H2A
10121150098Nguyễn Đình Duy Khang01/07/199715KT2
11101150125Nguyễn Hùng Dĩ Khang16/06/199715C1C
12101150078Đặng Quang Khánh31/05/199715C1B
13105150035Hồ Nhật Khánh22/10/199715D1
14106150108Nguyễn Duy Khánh04/01/199715DT2
15106150030Phạm Duy Khánh15/05/199415DT1
16106150181Thái Văn Khánh20/10/199715DT3
17121150026Trần Đình Minh Khánh21/06/199715KT1
18106150241Trần Phước Khánh21/01/199715DT1
19103150194Nguyễn Ngọc Khôi27/04/199715KTTT
20101150170Huỳnh Anh Khoa19/05/199715CDT1
21121150099Huỳnh Đại Khoa10/08/199715KT2
22106150109Nguyễn Văn Khoa01/12/199715DT2
23105150270Phan Đình Khoa26/08/199715TDH1
24105150095Trần Anh Khoa05/01/199715D2
25103150051Nguyễn Văn Khuê28/06/199515C4A
26107150089Nguyễn Thị Thúy Kiều11/05/199715H2A
27105150271Đậu Bá Kiên11/07/199715TDH1
28108150019Vũ Đình Kiên02/07/199715SK
29105150150Huỳnh Võ Tuấn Kiệt25/01/199715D3
30101150126Trịnh Thanh Lâm27/01/199715C1C
31101150213Lê Văn Lân03/12/199715CDT2
32106150110Hoàng Hữu Lập15/08/199715DT2
33121150104Hồ Thị Ngọc Liên02/02/199715KT2
34107150090Nguyễn Thị Liên07/09/199615H2A
35101150028Trần Thị Liên16/05/199715C1A
36118150024Hà Thuỳ Linh14/01/199715KX1
37121150105Lê Hồ Nhật Linh07/11/199715KT2
38103150055Lê Sỹ Linh17/05/199515C4A
39101150080Lê Văn Linh18/01/199615C1B
40101150127Nguyễn Đình Linh14/04/199715C1C
41106150183Nguyễn Nhật Linh08/11/199615DT3
42111150030Nguyễn Thị Linh28/06/199715THXD
43107150152Phan Thị Mỹ Linh17/11/199715H2B
44106150032Mai Đăng Lĩnh30/09/199715DT1
45106150184Nguyễn Thị Thanh Loan03/10/199715DT3
46101150172Hồ Hoàng Long16/06/199715CDT1