Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1111150032Phạm Phú Minh03/02/199715THXD
2105150101Trương Công Minh10/12/199615D2
3105150157Trịnh Ngọc Mong13/05/199615D3
4107150094Nguyễn Thị Song Mơ07/09/199715H2A
5107150156Nguyễn Thị Ngọc Mười16/02/199715H2B
6105150043Huỳnh Thị Mỵ06/01/199715D1
7118150079Nguyễn Thị Diễm My30/05/199715KX2
8103150059Nguyễn Bá Nam04/08/199715C4A
9103150138Nguyễn Hoài Nam25/08/199715C4B
10105150278Nguyễn Phương Nam30/10/199715TDH1
11106150188Nguyễn Phương Nam09/10/199715DT3
12101150034Nguyễn Sỹ Nam18/04/199715C1A
13110150058Nguyễn Văn Nam25/10/199715X1A
14105150102Trần Bá Nam18/07/199715D2
15105150158Trần Đăng Nam10/10/199715D3
16105150044Trần Giang Nam01/11/199715D1
17102150116Trần Phương Nam28/01/199715T2
18101150131Võ Công Nam14/09/199715C1C
19107150309Nguyễn Như Thị Nga25/07/199615SH
20107150157Nguyễn Thị Hồng Nga19/01/199715H2B
21107150095Nguyễn Thị Phương Nga07/12/199715H2A
22107150159Phan Thị Quỳnh Nga20/10/199715H2B
23107150097Nguyễn Thị Thủy Ngân03/10/199715H2A
24105150159Lê Văn Nghĩa10/10/199715D3
25107150236Phạm Nguyễn Trọng Nghĩa16/06/199715H5
26109150041Phan Duy Nghĩa01/08/199715X3A
27121150114Trần Văn Nghĩa10/06/199615KT2
28105150279Văn Nghĩa29/01/199715TDH1
29118150029Hoàng Thị Ngọc05/05/199615KX1
30107150160Lê Thị Hồng Ngọc26/02/199615H2B
31107150098Nguyễn Thị Ngọc04/07/199715H2A
32107150161Nguyễn Thị Ngọc08/08/199715H2B
33107150100Nguyễn Thị Bích Ngọc15/11/199715H2A
34101150085Cao Xuân Nguyên02/02/199715C1B
35117150109Hồ Nguyễn Tố Nguyên09/01/199715QLMT
36105150280Lê Quang Nguyên29/07/199715TDH1
37106150040Nguyễn Ngọc Y Nguyên01/05/199715DT1
38105150104Nguyễn Tôn Cao Nguyên04/04/199715D2
39101150176Nguyễn Tùng Nguyên01/09/199715CDT1
40106150191Nguyễn Cao Nhạc03/12/199715DT3
41106150120Hoàng Thanh Nhã19/10/199715DT2
42107150101Phan Bảo Nhâm07/06/199715H2A
43107150313Dương Thị Kim Nhân10/07/199715SH
44105150160Đỗ Nhân17/02/199715D3
45118150031Nguyễn Chí Nhân04/12/199715KX1
46105130278Nguyễn Đình Nhân29/01/199513TDH1