Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106150192Nguyễn Văn Nhân05/05/199715DT3
2118150032Nguyễn Văn Nhân12/01/199615KX1
3101150133Trần Khánh Nhân31/01/199715C1C
4106150122Trương Văn Nhân25/03/199715DT2
5107150165Trương Thị Phương Nhi09/08/199715H2B
6107150103Võ Thị Tú Nhi01/06/199715H2A
7107150166Lê Thị Ái Như03/01/199715H2B
8107150167Vương Thị Nhường24/04/199715H2B
9106150043Hoàng Minh Nhựt26/04/199715DT1
10109150044Huỳnh Văn Nhựt25/06/199715X3A
11118150033Trần Thị Ni Ni14/05/199615KX1
12105150046Nguyễn Văn Nin21/01/199715D1
13105150105Trần Xuân Ninh10/10/199715D2
14107150105Hồ Thị Diệu Oanh23/12/199715H2A
15107150168Nguyễn Thị Tú Oanh28/08/199715H2B
16111140035Lê Phước Phi01/05/199614THXD
17101150177Lương Thế Phi06/10/199715CDT1
18102150057Nguyễn Viết Phi19/07/199715T1
19107150106Trần Thị Tuyết Phi08/09/199615H2A
20101150135Hồ Quang Phong28/05/199715C1C
21102150121Ngô Đình Phong05/04/199615T2
22106150124Nguyễn Hữu Nam Phong24/10/199715DT2
23101150221Nguyễn Thanh Phong08/02/199715CDT2
24107150169Nguyễn Văn Phong06/07/199715H2B
25118150034Đặng Phục21/05/199515KX1
26101150090Hoàng Kim Phương22/09/199715C1B
27107150108Nguyễn Ái Phương04/06/199715H2A
28105150163Nguyễn Hoài Phương23/01/199715D3
29101150042Nguyễn Hữu Phương20/04/199715C1A
30117150117Nguyễn Thị Nguyên Phương07/11/199715QLMT
31107150171Phạm Thị Phương11/10/199715H2B
32101150091Phạm Văn Phương09/02/199615C1B
33105150050Phan Phương10/04/199715D1
34107150109Trần Thị Phương28/02/199715H2A
35106150196Trần Thị Bích Phương20/10/199715DT3
36102150190Huỳnh Hoài Phước03/03/199715T3
37107150239Hà Thọ Phú15/08/199715H5
38106150194Lê Hữu Phú15/07/199715DT3
39101150136Ngô Văn Phú14/12/199615C1C
40107150314Nguyễn Văn Phú20/11/199715SH
41105150048Hà Thúc Phúc30/07/199715D1
42102150059Hồ Khắc Nam Phúc25/11/199615T1
43101150089Huỳnh Tấn Phúc23/07/199715C1B
44105150106Huỳnh Tấn Phúc09/02/199715D2
45107150107Lê Thị Hồng Phúc19/12/199715H2A
46106150045Nguyễn Hoàng Phúc17/05/199715DT1