Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106150125Nguyễn Phi Hoàng Phúc07/12/199715DT2
2101150223Nguyễn Tấn Phúc01/03/199715CDT2
3105150287Nguyễn Trọng Phúc25/05/199615TDH1
4106150195Nguyễn Văn Phúc26/09/199715DT3
5107150341Nguyễn Văn Phúc01/08/199715H5
6105150049Thân Vĩnh Phúc20/01/199615D1
7121150047Trần Anh Phúc01/07/199715KT1
8105150107Trần Đại Hoàng Phúc02/04/199715D2
9103150146Phan Rô Píp03/10/199615C4B
10102150062Khamyotha Poupaseuth04/01/199615T1
11105150109Lê Văn Quang01/07/199715D2
12106150128Nguyễn Ngọc Quang12/03/199515DT2
13103150067Nguyễn Thanh Quang27/05/199715C4A
14107150315Phạm Huy Nhật Quang06/02/199615SH
15101150181Phan Minh Quang23/10/199715CDT1
16106150198Phùng Hữu Minh Quang15/04/199715DT3
17109150050Trần Quang10/06/199715X3A
18107150110Trần Hồng Quang10/06/199715H2A
19105150108Hồ Anh Quân16/11/199515D2
20106150127Nguyễn Đức Quân20/04/199715DT2
21105150164Nguyễn Khắc Quân28/04/199715D3
22106150197Nguyễn Thành Quân12/11/199715DT3
23106150048Nguyễn Trường Quân28/10/199715DT1
24105150165Bùi Phước Quốc22/01/199715D3
25101150092Cao Văn Quốc28/08/199715C1B
26105150052Hoàng Văn Quốc02/03/199715D1
27121150051Huỳnh Quốc03/11/199715KT1
28101150140Nguyễn Quốc24/01/199715C1C
29106150049Thủy Anh Quốc18/01/199715DT1
30103150070Văn Quốc01/01/199715C4A
31105150110Phạm Tấn Anh Quy19/05/199715D2
32103150071Nguyễn Thế Quyền29/09/199715C4A
33107150111Đoàn Thị Quỳnh01/07/199715H2A
34107150174Lưu Mai Quỳnh11/03/199715H2B
35107150112Nguyễn Thị Trúc Quỳnh18/09/199715H2A
36121150127Trần Thị Trúc Quỳnh24/03/199715KT2
37101150093Dương Vĩnh Quý18/02/199715C1B
38107150316Huỳnh Tấn Quý24/06/199715SH
39106150129Phạm Quý10/09/199215DT2
40106150199Trần Đình Rôn13/06/199715DT3
41106150050Nguyễn Thị Sa29/03/199715DT1
42105150166Hồ Đắc Quang Sang01/09/199715D3
43105150053Lê Tấn Sang23/06/199715D1
44102150128Hà Xuân Sáng28/07/199715T2
45106150200Nguyễn Bảo Sáng11/08/199715DT3
46109150052Đinh Hồng Sơn25/01/199715X3A