Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106150057Nguyễn Quốc Thành23/09/199715DT1
2101150097Nguyễn Văn Thành25/07/199615C1B
3103150158Nguyễn Văn Thành29/02/199615C4B
4121150132Phạm Mạnh Thành11/11/199715KT2
5107150321Đỗ Thị Bích Thảo06/08/199615SH
6107150180Lê Thị Thảo04/06/199715H2B
7118150039Nguyễn Thị Phương Thảo22/04/199715KX1
8105150058Dương Triệu Thái02/12/199715D1
9101150143Dương Văn Thái21/08/199715C1C
10106150055Trương Văn Thái12/03/199715DT1
11103150077Bùi Văn Thắng03/02/199715C4A
12101150047Lê Duy Thắng20/08/199715C1A
13105150115Lê Hữu Thắng01/05/199715D2
14111150046Lê Văn Thắng18/12/199715THXD
15105150170Nguyễn Hữu Thắng07/06/199715D3
16101150144Nguyễn Viết Thắng05/03/199715C1C
17118150038Trương Quý Thắng21/09/199715KX1
18107150179Lê Thị Thấm06/03/199715H2B
19105150117Trương Thành Thất09/10/199715D2
20101150145Ngô Văn Thế03/05/199715C1C
21107150182Huỳnh Công Thịnh29/10/199715H2B
22104130120Lâm Quang Thịnh11/02/199513NL
23101150229Lê Đức Thịnh04/04/199715CDT2
24106150139Nguyễn Quang Thịnh25/05/199715DT2
25106150209Phan Nhật Cường Thịnh16/04/199715DT3
26106150140Thái Văn Thịnh16/01/199615DT2
27107150322Huỳnh Mai Thanh Thiên10/10/199615SH
28105150172Lê Xuân Thiên25/07/199615D3
29105150061Trần Văn Thiên24/10/199715D1
30106150058Nguyễn Đức Thiện01/02/199715DT1
31121150135Nguyễn Hoàng Thiện10/06/199715KT2
32107150119Nguyễn Văn Thiệu22/10/199715H2A
33101150186Nguyễn Đức Thôi02/07/199715CDT1
34104150059Nguyễn Văn Thông01/07/199615N1
35121130050Bùi Quang Thụy17/08/199513KT1
36106150141Trần Diệp Minh Thư03/01/199715DT2
37111150052Bạch Văn Thương21/05/199715THXD
38104140176Nguyễn Thị Thương10/02/199614NL
39101150147Nguyễn Xuân Thương16/02/199715C1C
40106150061Đoàn Thị Lệ Thu30/11/199715DT1
41111150051Hà Đức Thuận02/08/199715THXD
42101150099Huỳnh Văn Thuận28/01/199715C1B
43105150119Lê Đức Thuận04/02/199715D2
44103150164Nguyễn Đức Thuận28/02/199715C4B
45106150062Nguyễn Thị Hoài Thuyên Thuyên03/06/199715DT1
46101150051Trần Vĩnh Thuyên16/08/199715C1A