Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1111140051Hồ Đắc Trí30/06/199514THXD
2106150214Lê Trịnh Ngọc Trí18/05/199715DT3
3106150069Lê Tiến Trường19/03/199615DT1
4105150123Lê Vũ Trường07/10/199715D2
5101150151Nguyễn Đắc Trường11/09/199715C1C
6109150065Nguyễn Quang Trường20/10/199615X3A
7105150177Hồ Sỹ Trung25/06/199715D3
8103150170Lê Hồng Trung06/10/199615C4B
9109150174Lê Thiện Trung10/04/199715X3C
10102150078Nguyễn Công Trung06/12/199715T1
11105150067Nguyễn Quốc Trung08/05/199715D1
12105150303Nguyễn Thành Trung13/01/199715TDH1
13101150103Trần Quốc Trung28/08/199715C1B
14106150217Trần Văn Trung04/07/199715DT3
15103150172Văn Viết Tư20/10/199715C4B
16105150070Đặng Phúc Tường27/08/199715D1
17106150152Lê Văn Tường30/05/199715DT2
18102140105Trần Minh Tường12/10/199514T2
19105150068Nguyễn Phùng Tuân26/05/199715D1
20101150193Cao Anh Tuấn21/11/199715CDT1
21105140082Đặng Ngọc Tuấn16/05/199614D1
22101150237Hà Xuân Tuấn14/12/199715CDT2
23107150189Hồ Đình Tuấn15/03/199715H2B
24101150104Hồ Xuân Tuấn06/11/199715C1B
25106150072Huỳnh Anh Tuấn10/08/199615DT1
26105150124Lê Thanh Tuấn01/04/199715D2
27101150238Lê Văn Tuấn12/01/199715CDT2
28105150178Nguyễn Tuấn04/04/199715D3
29103150094Nguyễn Anh Tuấn20/06/199715C4A
30106150219Nguyễn Anh Tuấn02/08/199715DT3
31106150073Nguyễn Cao Tuấn10/04/199415DT1
32105150305Nguyễn Lương Tuấn06/03/199715TDH1
33121150144Nguyễn Ngọc Tuấn09/02/199715KT2
34106150220Nguyễn Sỹ Anh Tuấn08/02/199715DT3
35106150074Nguyễn Thế Anh Tuấn27/11/199715DT1
36107150272Nguyễn Xuân Tuấn18/04/199515H5
37101150195Phù Văn Anh Tuấn30/11/199715CDT1
38103150173Tạ Đình Tuấn04/02/199715C4B
39106150221Trần Anh Tuấn06/12/199715DT3
40106150151Trần Quốc Tuấn21/11/199715DT2
41121150145Trương Thanh Tuấn09/02/199715KT2
42107150190Lưu Thị Thanh Tuyền09/12/199715H2B
43106150223Bạch Đình Tuyên18/08/199615DT3
44105150308Phan Thị Tuyết04/04/199715TDH1
45105150069Nguyễn Lê Nhật Tùng10/01/199715D1
46105150125Nguyễn Song Tùng25/09/199515D2