Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118150067Võ Thị Thu Hiền25/01/199715KX2
2107150293Đinh Thị Thùy Hiếu25/02/199715SH
3111150079Hồ Công Hiếu19/03/199615X2
4109150084Lê Duy Hiếu30/10/199715X3B
5107150212Lê Tấn Hiếu15/06/199715H5
6121150018Nguyễn Đình Hiếu23/02/199515KT1
7109150025Nguyễn Đức Hiếu10/05/199715X3A
8103150116Nguyễn Minh Hiếu10/10/199615C4B
9103150117Trần Văn Hiếu26/06/199715C4B
10107150012Trương Đình Hiếu18/05/199615H1,4
11109150245Võ Công Hiếu31/05/199715VLXD
12108150008Võ Trung Hiếu05/02/199715SK
13121150091Đoàn Công Hiệp03/08/199715KT2
14101150070Nguyễn Kỳ Hiệp16/03/199715C1B
15109150024Nguyễn Như Hiệp30/11/199715X3A
16106150019Hoàng Xuân Hiệu25/12/199715DT1
17118150018Khắc Thị Mỹ Hồng13/06/199715KX1
18109150026Phan Phước Hoạch24/09/199615X3A
19118150016Nguyễn Thị Thanh Hoa26/05/199715KX1
20107150083Dương Thị Hoài25/05/199715H2A
21102150162Nguyễn Thị Hoài10/08/199615T3
22107150215Võ Thanh Hoài22/10/199715H5
23103150118Trần Văn Hoàn06/06/199515C4B
24105150090Bùi Xuân Hoàng04/04/199715D2
25107150216Ngô Minh Hoàng02/10/199715H5
26103150041Nguyễn Hoàng18/06/199715C4A
27118150017Nguyễn Anh Hoàng22/11/199615KX1
28118150069Nguyễn Thị Phượng Hoàng26/01/199715KX2
29106150100Nguyễn Trí Hoàng24/07/199715DT2
30107150295Nguyễn Viết Hoàng28/09/199715SH
31107150015Phạm Thanh Hoàng03/09/199715H1,4
32101150021Phạm Văn Hoàng24/10/199715C1A
33107150214Đinh Hòa20/12/199715H5
34103150040Nguyễn Hòa12/09/199715C4A
35107150013Nguyễn Thị Hòa02/01/199615H1,4
36109150140Phạm Xuân Hòa01/05/199715X3C
37105150031Ngô Đình Hội06/08/199715D1
38107150148Trần Văn Hợp03/04/199715H2B
39111150147Hoàng Quốc Hưng07/05/199715THXD
40107150222Lê Quang Hưng17/06/199415H5
41109150142Nguyễn Mạnh Hưng28/07/199715X3C
42106150024Nguyễn Quốc Hưng02/10/199615DT1
43101150211Nguyễn Văn Hưng24/01/199715CDT2
44109150028Trần Hữu Hưng26/03/199715X3A
45109150248Trần Thanh Hưng22/12/199715VLXD
46108150011Nguyễn Văn Hướng10/03/199715SK
47104130093Phan Gia Hướng09/03/199513NL