Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102150105Nguyễn Đình Khải02/01/199715T2
2121150025Vũ Ngô Khải20/12/199715KT1
3103150049Đào Duy Khánh28/05/199715C4A
4118130160Huỳnh Ngọc Khánh20/12/199413QLCN
5107150020Lê Quang Khánh02/09/199715H1,4
6118150021Lê Văn Khánh15/12/199715KX1
7102150106Ngô Ngọc Khánh21/02/199715T2
8107150022Nguyễn Văn Khánh15/06/199715H1,4
9103150127Phạm Trọng Khánh02/09/199715C4B
10118150022Trần Nhật Khánh14/05/199715KX1
11109150146Đặng Minh Khôi05/11/199715X3C
12108150018Thiều Quang Khôi24/10/199715SK
13121150027Lê Đức Khoa28/11/199715KT1
14103150193Nguyễn Hữu Khoa25/10/199715KTTT
15108150017Phạm Ngọc Khoa18/12/199715SK
16102150108Thái Đông Khương14/10/199715T2
17121150028Ngô Thúy Kiều03/12/199515KT1
18103150196Đào Trung Kiên28/06/199715KTTT
19102150174Nguyễn Công Kiên17/08/199615T3
20103150052Lê Quang Hoàng Kiệt03/11/199715C4A
21109150092Trần Đình Tuấn Kiệt20/07/199715X3B
22121150101Nguyễn Cao Kỳ08/09/199615KT2
23107150024Phùng Kim Ký02/01/199715H1,4
24121150029Nguyễn Mậu Duy Lam20/01/199715KT1
25121150102Lưu Thị Phương Lan15/11/199515KT2
26103150054Nguyễn Hữu Lãm27/01/199715C4A
27118150074Đặng Huỳnh Lâm27/05/199715KX2
28107150301Lê Văn Lâm24/04/199715SH
29107150228Nguyễn Hữu Lâm28/11/199715H5
30118150023Nguyễn Tùng Lâm01/10/199715KX1
31102150175Trần Quốc Lâm20/12/199715T3
32108150021Zơ Râm Lâm30/08/199515SK
33107150026Mai Phước Lân09/08/199715H1,4
34110150051Nguyễn Đức Lập14/01/199615X1A
35109150255Trần Quốc Lập28/02/199715VLXD
36102150176Đậu Thị Lễ20/07/199715T3
37106150182Lê Thị Mỹ Lệ06/03/199715DT3
38121150031Nguyễn Văn Lệnh15/07/199715KT1
39107150027Phan Thanh Liêm16/08/199715H1,4
40121150032Trần Thị Ngọc Liên01/03/199615KT1
41118150075Đặng Thị Kim Linh08/10/199715KX2
42105150036Hồ Quyền Linh11/12/199715D1
43117150043Hồ Thái Linh05/07/199615MT
44118150076Hồ Thị Mỹ Linh12/02/199715KX2
45107150302Lê Thị Mỹ Linh12/10/199715SH
46107150304Nguyễn Thị Linh17/11/199715SH
47107150028Nguyễn Thị Nhật Linh04/04/199715H1,4