Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1109150153Trần Thị Trà My20/05/199615X3C
2105150103Võ Năm10/06/199715D2
3107150032Nguyễn Thị Y Na12/01/199715H1,4
4107150308Phùng Thị Hồng Na01/11/199715SH
5101150219Bùi Văn Nam19/01/199615CDT2
6111150033Lê Thế Duy Nam10/02/199715THXD
7107150033Lê Văn Nam11/08/199715H1,4
8103150137Lê Viết Nam30/05/199715C4B
9102150115Nguyễn Hà Phương Nam18/02/199715T2
10107150235Nguyễn Hoài Nam15/07/199615H5
11102150181Nguyễn Khắc Nam22/04/199715T3
12101150084Trần Châu Hoài Nam05/09/199715C1B
13103150201Trần Phương Nam04/01/199715KTTT
14103150060Võ Hà Nam12/01/199715C4A
15107150096Phạm Thị Nga27/01/199715H2A
16106150189Phạm Thị Kim Ngân12/03/199715DT3
17107150310Phan Thị Thủy Ngân01/06/199715SH
18107150311Trần Thị Mỹ Ngân18/04/199715SH
19107150312Châu Thị Nghĩa19/05/199715SH
20121150041Dương Quang Hữu Nghĩa05/05/199615KT1
21103150139Nguyễn Thành Nghĩa11/06/199715C4B
22103150061Nguyễn Văn Nghĩa23/11/199615C4A
23118150080Trần Thị Minh Nghĩa15/01/199715KX2
24121150042Văn Đức Nghĩa17/02/199615KT1
25102150053Đỗ Hà Ngọc09/07/199715T1
26107150035Lê Kim Ngọc10/10/199715H1,4
27121150115Nguyễn Anh Bảo Ngọc23/05/199715KT2
28121150043Nguyễn Hồng Ngọc09/09/199715KT1
29108150028Nguyễn Thái Ngọc20/02/199615SK
30107150099Nguyễn Thị Ngọc17/11/199715H2A
31107150162Nguyễn Thị Bích Ngọc28/10/199715H2B
32118150030Nguyễn Thị Kim Ngọc25/08/199715KX1
33107150036Dương Công Nguyên29/10/199715H1,4
34107150038Lâm Hoàng Nguyên23/01/199715H1,4
35102150183Nguyễn Văn Nguyên10/02/199615T3
36104150116Nguyễn Tài Nguyện01/01/199715N2
37109150100Hồ Thị Minh Nguyệt21/01/199715X3B
38109150260Phạm Văn Nhãn10/02/199715VLXD
39109150259Đỗ Hoàng Nhân05/09/199715VLXD
40101150132Hoàng Văn Nhân15/03/199715C1C
41106150121Nguyễn Trần Thanh Nhân26/06/199715DT2
42109150042Thạch Cảnh Ngô Nhân28/10/199715X3A
43102150054Trà Anh Nhân09/10/199715T1
44101150037Nguyễn Như Nhất10/10/199715C1A
45109150155Hà Quang Nhật11/09/199715X3C
46101150220Nguyễn Ngọc Nhật13/05/199715CDT2
47109150043Nguyễn Quang Nhật06/08/199615X3A