Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107150184Hồ Thị Thủy Tiên19/09/199715H2B
2121150140Lê Thủy Tiên07/12/199715KT2
3118150043Lê Văn Tiên24/06/199715KX1
4101150230Ngô Văn Tiên20/09/199715CDT2
5109150114Nguyễn Tiến12/02/199715X3B
6107150261Phan Anh Tiến01/11/199715H5
7102150136Thái Quang Tiến04/08/199715T2
8101140166Trần Văn Tiến04/09/199614CDT1
9101150101Trần Văn Tiến15/03/199715C1B
10118150095Vương Công Tiến24/11/199615KX2
11108150062Vũ Anh Tiến02/08/199615SK
12101150231Dương Huy Tiệp29/03/199715CDT2
13106140120Lê Văn Tình20/06/199614DT2
14121150068Lê Văn Tình20/06/199715KT1
15103150166Lê Trung Tín18/03/199715C4B
16101150232Nguyễn Thành Tín07/11/199715CDT2
17109150061Nguyễn Thành Tín08/08/199715X3A
18103150167Nguyễn Văn Tín12/11/199715C4B
19108150048Phạm Tín22/02/199715SK
20103150168Lê Hữu Tính20/02/199715C4B
21107160236Trần Trung Tính06/12/199816SH
22109150172Đỗ Văn Toàn06/01/199615X3C
23109150062Lê Văn Toàn18/12/199715X3A
24101150190Nguyễn Đình Toàn16/02/199715CDT1
25107150061Nguyễn Xuân Toàn01/05/199715H1,4
26107150062Phan Thế Toàn10/08/199715H1,4
27105140225Trần Lê Toàn27/03/199614D3
28102150204Tưởng Đức Toàn04/09/199715T3
29106130135Phùng Trần Tra06/12/199513DT2
30117150076Đồng Thị Thùy Trang31/07/199715MT
31102150076Huỳnh Thị Trang15/10/199715T1
32102150139Nguyễn Thị Thùy Trang25/07/199715T2
33118150044Nguyễn Thị Thùy Trang22/12/199615KX1
34107150329Võ Thị Thục Trang27/02/199715SH
35106150144Đồng Quốc Tranh17/03/199715DT2
36117150075Nguyễn Thị Hương Trà02/11/199715MT
37111150055Võ Văn Trà06/01/199715THXD
38102150138Huỳnh Thị Diệu Trâm30/10/199715T2
39107150063Nguyễn Tú Trâm08/11/199715H1,4
40107150064Phạm Thị Bích Trâm02/03/199715H1,4
41107150185Trần Nguyễn Phương Trâm15/10/199715H2B
42101150191Hồ Công Triệu08/07/199715CDT1
43118150045Lương Ngọc Trinh20/11/199615KX1
44118150097Phan Thị Tú Trinh09/06/199715KX2
45109150173Trần Đình Trình01/05/199715X3C
46107150263Dương Mạnh Trí17/11/199715H5
47107150264Lê Thị Trí21/02/199715H5