Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102150140Nguyễn Trần Nhật Trí11/06/199715T2
2108150049Nguyễn Văn Minh Trí09/05/199715SK
3105150302Trần Minh Trí10/03/199715TDH1
4121150069Trần Ngọc Trí19/04/199515KT1
5118150098Nguyễn Viết Phú Trọng23/11/199715KX2
6111150057Lê Trường01/01/199715THXD
7101150235Lê Nhật Trường23/11/199715CDT2
8107150332Vũ Mạnh Trường10/11/199715SH
9102150141Cao Tất Trung09/12/199615T2
10121150142Hà Minh Trung12/11/199715KT2
11107150267Hoàng Tuấn Trung09/02/199715H5
12118150047Huỳnh Đức Trung08/11/199715KX1
13108150051Nguyễn Hoài Trung03/09/199715SK
14121150070Nguyễn Thọ Trung15/06/199615KT1
15109150119Nguyễn Văn Trung12/02/199715X3B
16121150143Phan Mạnh Trung21/09/199715KT2
17109150280Võ Đình Trung10/04/199715VLXD
18118150099Võ Thị Trung05/05/199715KX2
19109150118Trần Văn Trúc26/11/199715X3B
20103150091Võ Văn Trực12/09/199715C4A
21118150100Võ Đức Tường21/04/199715KX2
22107150269Phan Đình Tuân10/08/199715H5
23109150283Trần Đình Tuân09/07/199715VLXD
24107150270Đoàn Văn Tuấn02/05/199615H5
25109150284Hồ Bùi Minh Tuấn05/12/199715VLXD
26101150194Hoàng Anh Tuấn21/09/199715CDT1
27105130354Lê Trọng Tuấn11/07/199513TDH2
28111150118Nguyễn Cao Tuấn15/07/199715X2
29107150271Nguyễn Linh Tuấn10/09/199715H5
30109150067Nguyễn Ngọc Tuấn20/04/199615X3A
31121150072Nguyễn Trí Tuấn13/08/199715KT1
32101150239Nguyễn Văn Tuấn20/02/199715CDT2
33109150285Nguyễn Văn Tuấn15/05/199715VLXD
34109150121Nguyễn Văn Anh Tuấn15/05/199715X3B
35109150287Phạm Anh Tuấn03/12/199715VLXD
36101150240Phùng Anh Tuấn08/01/199715CDT2
37109150122Trần Huy Tuấn20/03/199715X3B
38102150211Nguyễn Đăng Song Tuyển13/08/199715T3
39107150128Hồ Xuân Tuyến15/05/199715H2A
40104150143Bùi Minh Tú07/04/199715N2
41101150192Nguyễn Văn Tú14/04/199715CDT1
42107150268Thái Kiều Thanh Tú16/07/199715H5
43108150052Từ Thanh Tú11/09/199715SK
44111150062Võ Công Ty13/09/199715THXD
45118150049Nguyễn Thị Uyên20/05/199715KX1
46117150084Thái Thị Phương Uyên11/04/199715MT
47102150145Từ Viết Văn09/08/199715T2