Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1104160001Trần Hoàng Ân10/01/199816N1
2102170071Nguyễn Đăng Bin09/03/199917T2
3104170003Đặng Văn Chi02/05/199917N1
4110160071Đinh Viết Chiến12/01/199816X1A
5104160004Nguyễn Công Cường07/07/199816N1
6111150071Trần Văn Cường05/02/199715X2
7102170014Phạm Quí Dương12/09/199917T1
8103150239Phạm Tùng Dương20/02/199715C4VA
9105170086Hoàng Trọng Dũng15/07/199917D2
10110160220Lê Văn Dũng21/09/199816X1C
11109150136Nguyễn Ngọc Dũng10/11/199715X3C
12118140007Nguyễn Văn Dũng12/01/199514KX1
13110170009Nguyễn Công Đạt12/08/199917X1A
14104170008Mai Quốc Định01/06/199917N1
15102170077Trương Đăng Đông05/06/199917T2
16102170147Phan Huỳnh Đức01/09/199917T3
17118150014Lưu Thị Hết18/12/199715KX1
18111150080Hoàng Thanh Hiếu15/09/199715X2
19109150085Đặng Văn Hòa12/03/199715X3B
20104170018Lê Văn Hóa06/08/199917N1
21111150083Ngô Nguyễn Quang Hưng28/04/199715X2
22111150082Nguyễn Mạnh Hùng21/06/199715X2
23111150084Đào Đình Hữu01/09/199515X2
24102170097Đào Duy Lai06/02/199917T2
25101150128Nguyễn Thế Long15/01/199715C1C
26105170035Đào Lê Luân23/10/199917D1
27110170210Hoàng Trọng Lũy14/02/199317X1C
28102170102Lê Đức Minh04/12/199917T2
29102130076Nguyễn Phúc Minh13/03/199513T2
30101160033Dư Văn Nam07/03/199816C1A
31104170038Ngô Thanh Nghiêm25/08/199917N1
32103160119Văn Phú Phát29/10/199816C4B
33103150144Trương Đình Phong02/07/199715C4B
34102170046Phạm Văn Phương29/07/199917T1
35102170180Hồ Quang Phước09/07/199917T3
36110130111Lê Hưng Phú14/12/199513X1B
37103150248Nguyễn Văn Phúc08/02/199615C4VA
38102170050Nguyễn Đăng Sang26/03/199917T1
39117130127Thongsavath Souksavanh04/12/199313QLMT
40110140138Nguyễn Tâm01/07/199414X1B
41102170190Nguyễn Thành Tâm17/04/199917T3
42111150103Chế Công Nhật Tân04/07/199715X2
43103160207Ngô Văn Tòng25/01/199716C4B
44111150112Nguyễn Trung Trí16/03/199615X2
45102170129Châu Việt Trung20/05/199917T2
46102170065Trương Anh Tuệ20/06/199917T1
47111150123Phan Công Vĩnh10/10/199715X2
48111150126Nguyễn Công Vương15/08/199715X2