Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1109130075Nguyễn Xuân Nam08/05/199513X3A
2101160104Phạm Kỳ Nam01/01/199816C1B
3105160187Trần Văn Phương Nam02/08/199816TDH
4102160104Hồ Huỳnh Nga01/01/199816T2
5107160043Nguyễn Ngọc Thanh Nga26/04/199816H14
6107160109Nguyễn Thị Kiều Nga14/03/199816H2
7107160110Phan Thị Nga06/01/199816H2
8107160220Lê Thị Thùy Ngân23/02/199816SH
9107160111Lương Thị Tuyết Ngân12/05/199816H2
10107150034Ông Thị Tuyết Ngân27/04/199715H1,4
11102160152Trần Thị Ngân12/09/199816T3
12101160190Phạm Nghĩa Nghiêm02/02/199816CDT2
13103140034Hoàng Minh Nghĩa19/02/199514C4A
14102160055Lê Đức Nghĩa08/07/199816T1
15105160189Lê Văn Nghĩa26/06/199816TDH
16118160094Nguyễn Trần Trung Nghĩa06/02/199816KX2
17101160034Nguyễn Văn Nghĩa20/11/199816C1A
18107150236Phạm Nguyễn Trọng Nghĩa16/06/199715H5
19103160115Thới Văn Nghĩa03/02/199816C4B
20105160191Trần Phước Nghĩa27/11/199816TDH
21101160189Trần Quang Nghĩa24/07/199816CDT2
22103160170Trần Văn Nghĩa19/09/199816KTTT
23101160146Trương Công Nghĩa03/06/199816CDT1
24101160035Võ Văn Nghĩa18/05/199816C1A
25104160031Nguyễn Ngọc23/06/199816N1
26103110142Vũ Văn Ngọc06/07/199311C4A
27110160104Bùi Bạch Công Nguyên11/09/199816X1A
28107160045Hoàng Trọng Nguyên22/07/199816H14
29105160033Trần Đình Phúc Nguyên11/11/199816D1
30105160192Trương Đình Thành Nguyên10/01/199816TDH
31107160112Bùi Trần Thanh Nguyệt14/06/199816H2
32102160105Lê Thị Minh Nguyệt13/08/199816T2
33108160032Nguyễn Nhanh19/07/199816SK
34103160054Trần Thanh Nhàn01/01/199816C4A
35107160113Trương Thị Thanh Nhàn13/11/199816H2
36107160114Võ Thị Thanh Nhàn26/03/199816H2
37107160046Lê Thị Nhả20/01/199816H14
38101160147Định Nhân11/03/199816CDT1
39101160191Đinh Sỹ Nhân08/12/199816CDT2
40103160171Lê Thành Nhân04/01/199816KTTT
41110150060Ngô Quý Trung Nhân27/04/199715X1A
42102160153Nguyễn Duy Nhân23/02/199816T3
43111160036Trần Văn Hiếu Nhân14/06/199816THXD
44107160221Trịnh Thị Xuân Nhân12/04/199816SH
45117150052Trương Ngọc Nhân27/03/199715MT