Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107180250Trần Hoài Ân23/09/200018KTHH2
2105180338Lê Đình Thiên Bình25/09/200018TDH2
3107180252Nguyễn Thị Kim Chi16/09/200018KTHH2
4107180253Nguyễn Trọng Cường13/04/200018KTHH2
5107180255Hồ Nguyên Diệp08/08/200018KTHH2
6107180258Lê Trí Dũng24/05/200018KTHH2
7107180259Đoàn Văn Đường15/10/200018KTHH2
8107180260Trần Thị Sa Fa15/09/200018KTHH2
9107180261Bùi Khả Hân08/05/200018KTHH2
10107180263Huỳnh Văn Hiền15/07/200018KTHH2
11107180264Dương Công Hiếu27/04/200018KTHH2
12107180266Lê Thọ Học17/12/200018KTHH2
13107180265Đỗ Thị Hoàng21/11/200018KTHH2
14107180267Đinh Ngọc Huy15/10/200018KTHH2
15107180268Nguyễn Sĩ Huy15/05/200018KTHH2
16107180269Lê Châu Thanh Lam22/02/200018KTHH2
17107180270Quý Công Lập14/03/200018KTHH2
18107180271Nguyễn Phan Thùy Linh20/11/200018KTHH2
19107180272Phạm Phan Long05/11/200018KTHH2
20107180273Võ Văn Ngọc Mễ12/08/200018KTHH2
21107180325Nguyễn Đình Nhật Minh17/01/200018SH
22107180274Hồ Thị Nghĩa09/12/200018KTHH2
23107180275Lê Thị Như Ngọc08/12/200018KTHH2
24107180276Trương Công Nguyên12/04/200018KTHH2
25107180277Tạ Thị Minh Nguyệt06/06/200018KTHH2
26107180278Trần Thị Tình Nhi15/10/200018KTHH2
27107180280Huỳnh Ngọc Đan Phượng05/08/200018KTHH2
28107180281Trần Thị Phượng08/09/200018KTHH2
29107180283Đặng Hoàng Sơn29/05/200018KTHH2
30107180285Lã Đại Thắng15/10/200018KTHH2
31107180288Bùi Quốc Thịnh25/07/200018KTHH2
32107180238Ngô Trương Tiệp26/03/200018KTHH1
33107180290Huỳnh Thanh Tín18/02/200018KTHH2
34107180291Đào Thị Huyền Trang10/05/200018KTHH2
35107180240Lý Trang27/11/200018KTHH1
36107180292Tăng Thị Thùy Trang28/01/200018KTHH2
37107180239Phan Thị Thu Trà20/12/200018KTHH1
38107180241Nguyễn Đình Trí06/09/200018KTHH1
39107180245Nguyễn Anh Tươi18/06/200018KTHH1
40107180295Mai Đăng Anh Tuấn13/08/200018KTHH2
41107180296Nguyễn Thị Thanh Tuyết14/09/200018KTHH2
42107180244Lê Văn Tú11/09/200018KTHH1
43107180246Lương Hạ Vi25/12/200018KTHH1
44117180108Nguyễn Hoàng Vũ01/10/199918QLMT
45107180248Đặng Thị Xuân29/02/200018KTHH1