Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102180110Hồ Văn An10/09/200018TCLC_DT1
2102180111Nguyễn Lê Bảo Ân02/06/200018TCLC_DT1
3102180112Phạm Quang Bảo20/03/200018TCLC_DT1
4102180113Lê Chí Công06/04/199918TCLC_DT1
5102180114Hoàng Huy Cường03/11/200018TCLC_DT1
6102180115Trần Hưng Dân21/07/200018TCLC_DT1
7102180117Nguyễn Thanh Diễm05/12/200018TCLC_DT1
8102180118Mai Thế Dũng15/05/200018TCLC_DT1
9102180116Ngô Lưu Quốc Đạt18/10/200018TCLC_DT1
10102180119Võ Thị Thu Hằng25/10/200018TCLC_DT1
11102180120Nguyễn Trung Hiếu23/12/200018TCLC_DT1
12102180121Lương Minh Huấn01/01/200018TCLC_DT1
13102180122Nguyễn Bá Huy05/09/200018TCLC_DT1
14102180123Nguyễn Quang Huy08/11/200018TCLC_DT1
15102180124Trần Quang Huy22/11/200018TCLC_DT1
16102180125Phan Duy Kha05/11/200018TCLC_DT1
17102180126Lê Văn Khánh09/08/200018TCLC_DT1
18102180127Nguyễn Minh Kỳ13/12/200018TCLC_DT1
19102180128Nguyễn Văn Linh21/05/200018TCLC_DT1
20102180129Lê Nguyễn Hoàng Long20/11/200018TCLC_DT1
21102180130Đặng Quốc Nhật Minh25/03/200018TCLC_DT1
22102180131Nguyễn Phương Nam26/05/200018TCLC_DT1
23102180132Lê Quốc Nghĩa18/03/200018TCLC_DT1
24102180133Lương Thị Thúy Ngọc20/11/200018TCLC_DT1
25102180134Nguyễn Văn Nguyên04/02/200018TCLC_DT1
26102180135Hồ Việt Phú17/08/200018TCLC_DT1
27102180136Trịnh Xuân Phúc03/09/200018TCLC_DT1
28102180137Huỳnh Văn Quân08/02/200018TCLC_DT1
29102180138Lê Trường Sanh05/03/199918TCLC_DT1
30102180139Lê Trường Sơn02/02/199918TCLC_DT1
31102180140Đinh Công Tài19/05/200018TCLC_DT1
32102180142Võ Ngọc Thành04/11/200018TCLC_DT1
33102180141Hồ Quang Thắng01/11/200018TCLC_DT1
34102180143Ngô Văn Nhật Thịnh18/03/200018TCLC_DT1
35102180144Nguyễn Duy Thương01/11/200018TCLC_DT1
36102180146Trần Công Triều24/02/200018TCLC_DT1
37102180145Ngô Đức Minh Trí21/06/200018TCLC_DT1
38102180147Nguyễn Quang Trường25/10/200018TCLC_DT1
39102180148Đặng Quốc Tuấn29/04/200018TCLC_DT1
40102180149Phan Anh Tuấn05/01/200018TCLC_DT1
41102180150Trần Huy Tùng13/10/200018TCLC_DT1
42102180151Nguyễn Thị Hạ Vinh01/01/200018TCLC_DT1
43102180152Châu Bảo Tường Vy20/02/200018TCLC_DT1