Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102180153Lưu Quốc An03/02/200018TCLC_DT2
2102180154Tôn Thất Quỳnh Anh12/10/200018TCLC_DT2
3102180155Nguyễn Thị Minh Châu17/10/200018TCLC_DT2
4102180156Trần Văn Thanh Công17/08/200018TCLC_DT2
5102180157Huỳnh Bá Cường22/10/200018TCLC_DT2
6102180158Trần Thế Dâng16/11/200018TCLC_DT2
7102180160Phan Thị Diễm18/09/200018TCLC_DT2
8102180161Phan Khương Duy29/09/200018TCLC_DT2
9102180159Nguyễn Tiến Đạt06/12/200018TCLC_DT2
10102180162Đỗ Trung Hiếu02/05/200018TCLC_DT2
11102180163Nguyễn Nguyên Hoàng06/03/199918TCLC_DT2
12102180164Đặng Quang Huy30/09/200018TCLC_DT2
13102180165Nguyễn Hồng Huy10/04/200018TCLC_DT2
14102180166Nguyễn Văn Quang Huy27/11/200018TCLC_DT2
15102180167Trần Văn Huy26/10/200018TCLC_DT2
16102180168Đỗ Oanh Khải08/10/200018TCLC_DT2
17102180169Đỗ Văn Anh Khoa01/04/200018TCLC_DT2
18102180170Phạm Mai Văn Lai21/08/200018TCLC_DT2
19102180171Châu Trường Long02/08/200018TCLC_DT2
20102180172Lương Thế Long20/08/200018TCLC_DT2
21102180173Trần Chí Minh26/05/200018TCLC_DT2
22102180174Đặng Bảo Ngân09/04/200018TCLC_DT2
23102180175Nguyễn Xuân Nghĩa01/06/200018TCLC_DT2
24102180176Bùi An Nguyên16/11/200018TCLC_DT2
25102180177Đỗ Lý Nhân01/05/200018TCLC_DT2
26102180179Nguyễn Xuân Phương01/06/200018TCLC_DT2
27102180178Phan Minh Phú30/10/200018TCLC_DT2
28102180180Nguyễn Phước Quốc13/02/200018TCLC_DT2
29102180181Huỳnh Tấn Sinh19/02/200018TCLC_DT2
30102180182Nguyễn Đặng Trường Sơn10/01/200018TCLC_DT2
31102180183Nguyễn Đức Tài06/09/200018TCLC_DT2
32102180184Phạm Như Thắng13/11/200018TCLC_DT2
33102180185Lê Đức Thiết05/12/200018TCLC_DT2
34102180186Lê Quang Thông20/10/200018TCLC_DT2
35102180187Huỳnh Trần Khánh Toàn19/01/200018TCLC_DT2
36102180188Võ Minh Trí03/01/199718TCLC_DT2
37102180189Lê Tiến Trung22/03/200018TCLC_DT2
38102180191Lê Anh Tuấn13/06/200018TCLC_DT2
39102180192Phan Thế Tuệ23/09/200018TCLC_DT2
40102180190Phan Anh Tú27/12/200018TCLC_DT2
41102180193Mai Thế Viễn01/06/200018TCLC_DT2
42102180194Hồ Nguyên Vũ19/10/200018TCLC_DT2
43102180195Dương Thảo Vy29/02/200018TCLC_DT2