Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105180448Đoàn Văn Diêu14/06/200018TDHCLC2
2105180450Nguyễn Hoàng Dương22/10/200018TDHCLC2
3105180451Nguyễn Ngọc Duy29/11/200018TDHCLC2
4105180446Đinh Nho Đạt13/08/200018TDHCLC2
5105180447Nguyễn Trần Đức Đạt20/11/199918TDHCLC2
6105180449Trần Phước Đức02/04/199818TDHCLC2
7105180452Nguyễn Văn Hà07/10/200018TDHCLC2
8105180453Nguyễn Anh Hào03/10/200018TDHCLC2
9105180455Nguyễn Văn Hoàng06/03/200018TDHCLC2
10105180454Nguyễn Văn Hóa30/10/200018TDHCLC2
11105180456Nguyễn Hòa Hưng26/06/200018TDHCLC2
12105180457Nguyễn Vũ Huy14/07/200018TDHCLC2
13105180458Trần Văn Huy30/09/199918TDHCLC2
14105180459Mai Quốc Khánh25/09/200018TDHCLC2
15105180460Mai Duy Lân05/09/200018TDHCLC2
16105180461Lê Văn Long26/05/200018TDHCLC2
17105180462Lê Văn Lương09/01/200018TDHCLC2
18105180463Hoàng Hùng Mạnh31/12/200018TDHCLC2
19105180464Nguyễn Nhật Minh12/07/200018TDHCLC2
20105180465Bạch Hải Nam01/07/200018TDHCLC2
21105180466Đỗ Thành Nguyễn Nguyên14/03/200018TDHCLC2
22105180467Nguyễn Đặng Đình Nguyên15/10/200018TDHCLC2
23105180468Nguyễn Duy Phát18/01/200018TDHCLC2
24105180469Lê Hồng Phong22/03/200018TDHCLC2
25105180471Bạch Văn Phương06/01/200018TDHCLC2
26105180470Trần Đình Phú02/08/200018TDHCLC2
27105180472Vũ Hoàng Quân25/12/200018TDHCLC2
28105180473Nguyễn Công Sinh05/06/200018TDHCLC2
29105180474Hồ Trọng Tài10/12/200018TDHCLC2
30105180475Đặng Huỳnh Kim Tâm04/08/200018TDHCLC2
31105180476Phan Nguyễn Nhật Tân01/01/200018TDHCLC2
32105180477Lê Bá Thăng24/01/200018TDHCLC2
33105180479Trương Lê Vi Thảo06/11/199918TDHCLC2
34105180478Phan Hồ Nam Thắng24/06/200018TDHCLC2
35105180480Cao Khả Tiến08/05/200018TDHCLC2
36105180482Lê Hữu Trường11/10/200018TDHCLC2
37105180481Nguyễn Thái Trung21/02/200018TDHCLC2
38105180483Nguyễn Hoàng Gia Tuấn03/02/200018TDHCLC2
39105180484Phan Minh Tuệ07/10/200018TDHCLC2
40105180485Nguyễn Duy Tùng24/06/199918TDHCLC2
41105180486Lê Quý Văn02/02/200018TDHCLC2
42105180488Phạm Tuấn Vương07/08/200018TDHCLC2
43105180487Nguyễn Hoàng Vũ19/06/200018TDHCLC2