Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102180238Huỳnh Đức Anh24/03/200018TCLC_Nhat
2102180239Lê Ngọc Anh25/12/200018TCLC_Nhat
3102180196Phan Quang Hải Bằng16/10/200018TCLC_DT3
4102180197Dương Văn Chính23/07/200018TCLC_DT3
5102180198Nguyễn Lê Tuấn Cương22/01/200018TCLC_DT3
6102180199Nguyễn Văn Cường23/07/200018TCLC_DT3
7102180203Trần Anh Duy07/01/200018TCLC_DT3
8102180200Lê Đặng Trường Đạt02/11/200018TCLC_DT3
9102180201Văn Ngọc Đạt05/02/200018TCLC_DT3
10102180202Nguyễn Thanh Đức02/02/200018TCLC_DT3
11102180204Huỳnh Trung Hiếu18/09/200018TCLC_DT3
12102180205Ninh Hải Hoàng08/04/200018TCLC_DT3
13102180206Đỗ Quang Huy18/08/200018TCLC_DT3
14102180207Nguyễn Kim Huy01/01/200018TCLC_DT3
15102180208Trần Ngọc Huy14/10/200018TCLC_DT3
16102180209Nguyễn Thị Ngọc Huyền10/06/200018TCLC_DT3
17102180210Trần Hưng Quốc Khải25/08/200018TCLC_DT3
18102180211Nguyễn Ngọc Khôi27/03/200018TCLC_DT3
19102180212Nguyễn Bảo Linh01/02/200018TCLC_DT3
20102180213Lê Hữu Long04/08/200018TCLC_DT3
21102180214Nguyễn Thành Long06/01/200018TCLC_DT3
22102180215Võ Văn Mười15/03/200018TCLC_DT3
23102180216Huỳnh Thái Nghĩa27/05/200018TCLC_DT3
24102180217Trần Đinh Phước Nghĩa07/12/200018TCLC_DT3
25102180218Đặng Nhật Nguyên05/02/200018TCLC_DT3
26102180219Trương Công Hiền Nhân27/12/200018TCLC_DT3
27102180221Trần Diệp Phương15/03/200018TCLC_DT3
28102180220Tăng Bá Hồng Phúc29/06/200018TCLC_DT3
29102180222Hoàng Ngọc Khánh Quỳnh13/03/200018TCLC_DT3
30102180223Đậu Hà Sơn14/01/200018TCLC_DT3
31102180224Nguyễn Văn Sơn03/03/200018TCLC_DT3
32102180225Nguyễn Việt Tân25/07/200018TCLC_DT3
33102180226Trần Quốc Thắng01/01/200018TCLC_DT3
34102180228Trần Phước Thịnh19/09/200018TCLC_DT3
35102180227Huỳnh Bá Thiệu26/11/200018TCLC_DT3
36102180229Lê Xuân Thuận12/03/200018TCLC_DT3
37102180230Huỳnh Nguyễn Phương Trang30/09/200018TCLC_DT3
38102180231Trần Vũ Minh Triết04/10/200018TCLC_DT3
39102180232Lê Viết Trung15/02/200018TCLC_DT3
40102180234Nguyễn Thanh Tuấn11/07/200018TCLC_DT3
41102180235Nguyễn Nhật Tùng23/03/200018TCLC_DT3
42102180233Trần Duy Anh Tú12/05/200018TCLC_DT3
43102180236Nguyễn Thành Vinh01/06/200018TCLC_DT3
44102180237Hoàng Nguyên Vũ12/04/200018TCLC_DT3