Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102180243Nguyễn Thanh Dũng14/01/200018TCLC_Nhat
2102180241Nguyễn Tiến Đạt19/04/200018TCLC_Nhat
3102180242Trần Vĩnh Đạt01/10/200018TCLC_Nhat
4102180240Bùi Cao Hoàng Đăng11/01/200018TCLC_Nhat
5102180244Hồ Văn Guây04/07/200018TCLC_Nhat
6102180245Nguyễn Văn Hải25/02/200018TCLC_Nhat
7102180246Tạ Đình Hân02/01/200018TCLC_Nhat
8102180247Nguyễn Trọng Hiền25/01/200018TCLC_Nhat
9102180248Lê Thị Lưu Hiếu08/07/200018TCLC_Nhat
10102180249Nguyễn Quang Hiếu04/08/200018TCLC_Nhat
11102180250Phan Văn Ngọc Hiếu12/11/199918TCLC_Nhat
12102180251Võ Minh Hiếu20/08/200018TCLC_Nhat
13102180252Trần Đình Quang Huy04/09/199918TCLC_Nhat
14102180253Trần Anh Khôi04/01/200018TCLC_Nhat
15102180254Thái Thị Thu Loan29/10/200018TCLC_Nhat
16102180256Đinh Thái Long20/06/200018TCLC_Nhat
17102180257Lê Hoàng Bảo Long13/02/200018TCLC_Nhat
18102180258Nguyễn Thành Long16/11/200018TCLC_Nhat
19102180259Phạm Minh Long19/10/200018TCLC_Nhat
20102180255Lưu Văn Lợi16/02/200018TCLC_Nhat
21102180260Nguyễn Thị Nga02/06/200018TCLC_Nhat
22102180261Lê Văn Nghĩa04/06/200018TCLC_Nhat
23102180262Nguyễn Trọng Nghĩa03/09/200018TCLC_Nhat
24102180263Phạm Trần Nhân Nghĩa25/11/200018TCLC_Nhat
25102180264Lê Minh Trịnh Nguyên21/11/200018TCLC_Nhat
26102180265Phạm Thị Quỳnh Như28/09/200018TCLC_Nhat
27102180266Lê Cảnh Kiều Oanh10/12/200018TCLC_Nhat
28102180267Lê Tấn Nhật Phong02/02/200018TCLC_Nhat
29102180268Trần Xuân Phúc20/02/199718TCLC_Nhat
30102180269Phạm Văn Tánh01/02/200018TCLC_Nhat
31102180270Đặng Minh Thanh27/11/200018TCLC_Nhat
32102180271Nguyễn Đăng Thông12/02/200018TCLC_Nhat
33102180272Bùi Sỹ Thuận13/05/200018TCLC_Nhat
34102180273Nguyễn Thị Thanh Thuỷ19/08/199918TCLC_Nhat
35102180274Nguyễn Thanh Tính03/12/200018TCLC_Nhat
36102180275Đặng Thùy Trâm30/11/200018TCLC_Nhat
37102180276Đỗ Văn Trình04/09/200018TCLC_Nhat
38102180277Lê Việt Trung19/03/200018TCLC_Nhat
39102180278Ngô Văn Anh Tuấn21/03/200018TCLC_Nhat
40102180279Lương Quang Tùng27/06/200018TCLC_Nhat
41102180280Châu Bảo Nhật Vy20/02/200018TCLC_Nhat
42102180281Hoàng Thị Xoan02/02/200018TCLC_Nhat
43102180282Lê Thùy Như Ý19/06/200018TCLC_Nhat