Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106160087Hoàng Hoài Nam27/02/199716DT2
2106160036Mai Phương Nam01/08/199816DT1
3118150138Lê Thị Huỳnh Nga11/07/199715QLCN
4106160088Đỗ Trọng Nghĩa07/02/199716DT2
5106120066Nguyễn Văn Ngọc Nghĩa15/05/199412DT2
6117130114Phạm Đức Nghĩa29/04/199413QLMT
7107150099Nguyễn Thị Ngọc17/11/199715H2A
8106160037Huỳnh Thị Tường Nguyên04/09/199816DT1
9106160089Phạm Đình Nguyên15/03/199816DT2
10106160038Huỳnh Công Nhạc09/01/199816DT1
11106160039Lê Đình Nhân13/01/199816DT1
12106160090Đặng Thống Nhất01/04/199816DT2
13106160091Đoàn Minh Nhật23/11/199816DT2
14106160040Đặng Thị Nương30/06/199816DT1
15106160092Đỗ Thành Phát11/03/199816DT2
16102140086Setaphon Phonevilay30/09/199514T2
17110140059Lê Hồng Phong01/09/199614X1C
18106160041Nguyễn Đình Phong04/04/199816DT1
19106160042Nguyễn Văn Phong16/08/199816DT1
20106160093Phạm Thanh Phong13/02/199816DT2
21109150046Boualapha Phoutthachak15/03/199615X3A
22106160095Lê Đức Phương10/06/199816DT2
23106160043Phạm Văn Phú16/12/199816DT1
24106160044Nguyễn Hồng Phúc03/10/199816DT1
25117140049Phạm Hà Phúc26/04/199614MT
26109150159Phạm Hữu Phúc28/01/199715X3C
27105140058Nguyễn Hữu Quang27/12/199614D1
28103120206Nguyễn Ngọc Thành Quang12/02/199412KTTT
29106160096Võ Minh Quang12/01/199816DT2
30101130050Lê Ngọc Bảo Quốc05/01/199513C1A
31101140110Nguyễn Anh Quốc06/10/199414C1B
32105130120Nguyễn Bảo Quốc01/05/199213D2
33106160045Nguyễn Công Quý12/03/199816DT1
34104150052Nguyễn Văn Sang06/05/199715N1
35106160046Nguyễn Chỉ Sáng02/04/199516DT1
36108120025Đinh Văn Sô12/09/199312SK
37106160097Trần Thị Soa18/12/199816DT2
38102140038Kenphanavanh Soukanya11/04/199514T1
39104140170Xaysouliyo Soukdavanh02/12/199514NL
40102140039Vongkhamheang Souphaphone04/01/199514T1
41110150069Huỳnh Ngọc Phước Sơn29/10/199715X1A
42102150015Nguyễn Hồng Sơn06/10/199215TLT
43106160047Nguyễn Hoàng Sơn05/03/199716DT1
44106160048Hồ Văn Tân06/01/199816DT1
45117150066Trần Thị Thanh16/09/199715MT