Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1110170004Lưu Quốc Bảo03/11/199917X1A
2109180129Nguyễn Văn Biên20/02/200018X3B
3109180066Trần Minh Chiến27/02/200018X3A
4106170078Trương Thế Chung15/02/199817DT2
5110180082Đỗ Văn Hải08/06/199918X1B
6109180137Nguyễn Tuấn Hải27/04/200018X3B
7109180139Nguyễn Trung Hiếu20/07/200018X3B
8109180141Ngô Hữu Hoàng09/10/200018X3B
9109180076Nguyễn Mạnh Hoàng23/04/200018X3A
10105180084Ngô Thanh Hưng20/11/200018D2
11105180086Hoàng Hồ Hữu Huy07/02/200018D2
12104150100Huỳnh Nguyễn Huy26/07/199715N2
13109180144Lê Đức Huy26/12/200018X3B
14109180145Lê Quang Huy24/01/200018X3B
15109180142Nguyễn Thái Hùng24/02/200018X3B
16102180021Trương Công Khoa08/07/200018T1
17102180076Sisanonh Kiattysack28/10/199818T2
18109180147Ngô Bảo Trung Kiên02/04/200018X3B
19109180150Hoàng Nhật Linh20/12/200018X3B
20101180040Bùi Thanh Long23/04/199918C1A
21109180151Hồ Phi Long11/11/200018X3B
22109180153Trương Hà Long15/07/200018X3B
23106180093Võ Thiện Long09/09/200018DT2
24109180160Nguyễn Văn Năm12/10/200018X3B
25109180157Nguyễn Đặng Đại Nam07/05/200018X3B
26102180032Đặng Trung Nguyên20/02/200018T1
27101130047Nguyễn Đình Phúc09/08/199513C1A
28109180166Nguyễn Đình Quân10/02/200018X3B
29109180167Lê Văn Nhất Quốc02/05/200018X3B
30102180038Chanthala Saliengnak20/12/199918T1
31109180169Nguyễn Trí Sinh09/03/200018X3B
32102180040Sitthideth Souksavanh13/10/199818T1
33102180039Đặng Xuân Minh Sơn22/11/200018T1
34103180217Võ Ngọc Sơn22/10/200018KTTT
35109180176Huỳnh Quang Thảo01/11/200018X3B
36109180173Hoàng Đình Thái02/09/200018X3B
37106180053Nguyễn Văn Thương14/02/200018DT1
38106180117Trần Cao Minh Trí28/11/200018DT2
39109180180Võ Văn Phúc Trí29/10/200018X3B
40102180052Trần Tấn Trung06/01/200018T1
41109180185Nguyễn Văn Triệu Tuấn06/01/200018X3B
42109180186Nguyễn Thanh Tùng10/11/200018X3B
43102180054Nguyễn Mạnh Việt29/01/200018T1
44109180188Nguyễn Văn Việt10/10/199918X3B
45109180189Hồ Quang Tuấn Vũ25/06/200018X3B
46109180191Trần Đình Thanh Vỹ10/01/200018X3B