Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102160032Lê Cẩm08/03/199816T1
2104160055Lê Đức Châu26/02/199716N2
3107160080Trương Hoàng Minh Châu03/02/199816H2
4110160071Đinh Viết Chiến12/01/199816X1A
5101160080Phạm Văn Chiến11/11/199816C1B
6106160065Trần Minh Chiến17/11/199816DT2
7109160025Hoàng Văn Chinh26/04/199816VLXD
8108160004Nguyễn Hoàng Việt Chinh14/12/199816SK
9101160125Hồ Hoàng Minh Chính09/12/199816CDT1
10105160005Hồ Sỷ Chính10/10/199816D1
11101160011Nguyễn Đình Chính07/07/199816C1A
12103160021Nguyễn Thành Chung10/02/199816C4A
13101160172Nguyễn Yên Chung02/07/199816CDT2
14109160026Bạch Văn Công07/02/199816VLXD
15110160073Dương Đình Công14/02/199816X1A
16105160006Nguyễn Phước Công14/05/199816D1
17101160126Nguyễn Thế Công11/06/199516CDT1
18103160087Phạm Thành Công10/04/199716C4B
19108160005Trần Văn Công07/01/199716SK
20109160086Đường Văn Cương12/06/199816X3A
21105160156Lê Văn Cườm19/05/199816TDH
22103160088Đậu Anh Cường26/09/199816C4B
23101160081Hoàng Mạnh Cường24/06/199816C1B
24102160130Hoàng Văn Cường26/05/199816T3
25105160007Lê Quốc Cường04/02/199816D1
26104160004Nguyễn Công Cường07/07/199816N1
27109160027Nguyễn Đắc Quốc Cường05/09/199816VLXD
28102160033Nguyễn Mạnh Cường19/12/199716T1
29102160083Nguyễn Ngọc Cường26/10/199816T2
30104160056Nguyễn Quang Cường22/03/199816N2
31109150234Nguyễn Văn Cường04/09/199615VLXD
32101160127Nguyễn Viết Cường12/01/199816CDT1
33103160147Phan Ngọc Cường20/11/199816KTTT
34106160014Phan Quang Cường12/01/199816DT1
35104160005Tạ Quốc Cường09/08/199716N1
36103160022Trần Quốc Cường10/12/199716C4A
37104160057Trần Quốc Cường10/05/199716N2
38103160148Võ Phúc Cường23/07/199816KTTT
39102160084Bùi Xuân Danh28/06/199816T2
40101160013Phạm Công Danh08/07/199816C1A
41103160149Phạm Hữu Danh05/03/199816KTTT
42103160150Trần Khương Danh20/12/199716KTTT
43104160006Văn Công Danh05/02/199816N1
44108160006Nguyễn Hoàng Diệp03/11/199816SK
45103160202Bùi Quang Diệu10/03/199816C4B
46104160058Lê Hữu Diệu07/04/199816N2