Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101160138Phan Văn Huy27/10/199816CDT1
2104160075Trần Nguyễn Quốc Huy06/12/199816N2
3108160024Trần Phương Huy09/03/199816SK
4101160096Trần Quang Huy25/10/199816C1B
5101160185Trần Quang Huy15/10/199816CDT2
6110160163Trịnh Minh Huy10/10/199816X1B
7105160079Võ Quốc Huy15/03/199816D2
8117150039Nguyễn Khánh Huyền04/02/199715MT
9107160028Trần Thị Thanh Huyền20/10/199816H14
10103160102Đào Văn Hùng12/09/199816C4B
11117160098Ngô Duy Hùng10/03/199716QLMT
12101160092Nguyễn Đình Hùng17/01/199716C1B
13105160078Nguyễn Mạnh Hùng18/12/199816D2
14101160137Nguyễn Quốc Hùng10/10/199816CDT1
15103160039Nguyễn Sỹ Hùng23/06/199816C4A
16103160103Nguyễn Thanh Hùng28/12/199816C4B
17104160070Nguyễn Văn Hùng08/01/199816N2
18105160168Nguyễn Văn Hùng06/12/199716TDH
19103150121Nguyễn Viết Hùng01/05/199715C4B
20110160089Phạm Văn Hùng22/04/199816X1A
21118160018Phan Tiến Hùng10/03/199816KX1
22101160023Tô Tuấn Hùng26/07/199716C1A
23103160040Trần Văn Hùng24/02/199816C4A
24102160096Nguyễn Văn Hữu27/08/199816T2
25101160027Nguyễn Thiện Kế03/11/199716C1A
26102160146Lê Minh Khai18/04/199816T3
27102160049Nguyễn Kế Mạnh Khải16/03/199816T1
28103160104Nguyễn Khắc Huỳnh Khang14/08/199616C4B
29111160030Nguyễn Lê Phúc Khang28/10/199816THXD
30101160097Nguyễn Quốc Khanh29/07/199816C1B
31109160168Phan Văn Khanh26/03/199716X3B
32105160175Trương Bảo Khanh24/02/199816TDH
33104160076Huỳnh Đình Khải24/04/199816N2
34111160089Ngô Xuân Khải19/05/199816X2
35106160031Đào Thị Vân Khánh07/04/199816DT1
36101160139Đinh Văn Khánh24/11/199816CDT1
37102160147Hồ Gia Khánh01/08/199816T3
38102160276Hoàng Văn Khánh06/12/199716T2
39110160165Lê Đào Triệu Khánh20/11/199816X1B
40101160217Lê Quốc Khánh29/09/199816C1A
41107160030Lê Văn Khánh10/05/199816H14
42102160050Nguyễn Duy Khánh20/12/199816T1
43103160042Nguyễn Hoàng Khánh03/12/199816C4A
44102160100Nguyễn Quốc Khánh04/03/199816T2
45103160043Nguyễn Văn Đình Khánh05/07/199816C4A