Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103160105Trần Văn Khánh15/01/199816C4B
2105160024Trương Thế Khánh09/07/199816D1
3101160098Võ Quốc Khánh02/09/199816C1B
4106160084Châu Đình Khoa16DT2
5106160032Nguyễn Anh Khoa30/03/199816DT1
6103160044Nguyễn Thanh Khoa29/11/199816C4A
7103160162Nguyễn Đình Khương03/02/199816KTTT
8101160028Phạm Bá Khương15/01/199816C1A
9101160099Lê Trung Kiên07/10/199816C1B
10104160025Nguyễn Phan Thành Kiên17/10/199816N1
11111160031Nguyễn Trung Kiên22/05/199816THXD
12102160148Trần Trung Kiên15/12/199816T3
13103160107Trần Văn Kiên07/05/199816C4B
14104140030Nguyễn Anh Kiệt20/05/199614N1
15103160045Lê Duy Kim22/03/199716C4A
16105160025Hoàng Văn Minh Kỳ29/03/199816D1
17105140397Nguyễn Cao Kỳ24/12/199614TDHCLC
18104160077Nguyễn Hiếu Kỳ01/01/199816N2
19105160081Trần Văn Kỳ13/11/199816D2
20103160108Lê Trương Lai25/08/199816C4B
21107160031Phan Ngọc Lai26/11/199816H14
22101160140Alăng Lam22/08/199616CDT1
23107160032Nguyễn Thị Ngọc Lan16/02/199816H14
24103160163Nguyễn Văn Lanh02/01/199816KTTT
25105160026Trần Ngọc Lanh26/06/199816D1
26106160033Nguyễn Đình Lâm14/10/199816DT1
27103160046Nguyễn Tùng Lâm30/08/199816C4A
28110160238Trần Phước Lâm21/06/199716X1C
29104160026Trần Quốc Lâm14/04/199816N1
30101160186Nguyễn Hữu Lập05/12/199816CDT2
31107160034Hoàng Thị Kim Liên04/05/199716H14
32105160027Dương Khánh Linh03/07/199816D1
33103160047Đặng Nhật Linh18/07/199816C4A
34106160085Đặng Quang Linh14/06/199816DT2
35101160029Đậu Văn Linh10/03/199716C1A
36108160026Lê Duy Linh10/08/199816SK
37110160169Lê Ngọc Linh09/04/199816X1B
38118160087Mai Hoàng Linh10/05/199716KX2
39101160100Nguyễn Hoàng Linh20/04/199716C1B
40105160083Nguyễn Văn Linh13/07/199816D2
41105160180Nguyễn Văn Linh07/10/199816TDH
42105160028Phan Nguyễn Quang Linh02/09/199816D1
43105160181Trần Nhật Linh16/01/199816TDH
44103160110Võ Văn Linh01/01/199816C4B
45108160027Đoàn Ngọc Lĩnh23/11/199816SK
46109160170Nguyễn Châu Loan18/04/199816X3B