Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1111130002Cao Thế An23/09/199513THXD1
2111160060Đỗ Hoàng An21/06/199816X2
3111160061Hà Vĩnh An10/09/199816X2
4109160079Lê Văn An27/05/199816X3A
5118160001Nguyễn Hồng An27/01/199816KX1
6110160065Nguyễn Trường An07/02/199816X1A
7111160062Trần Cảnh An25/05/199816X2
8110160135Trường An30/04/199816X1B
9110160205Cái Bảo Hoàng Anh07/09/199816X1C
10109160080Đặng Tuấn Anh11/01/199816X3A
11117160085Lê Quốc Anh15/02/199516QLMT
12110160066Lê Tuấn Anh13/01/199416X1A
13109160146Nguyễn Đắc Xuân Anh08/09/199816X3B
14109160081Nguyễn Đức Anh13/12/199816X3A
15107160077Nguyễn Mai Anh08/11/199716H2
16118160120Nguyễn Ngọc Anh08/06/199816QLCN
17118160061Nguyễn Quang Anh05/10/199716KX2
18118160002Nguyễn Thị Châu Anh13/08/199816KX1
19118160062Nguyễn Thị Kim Anh22/05/199816KX2
20107160194Nguyễn Thị Trâm Anh18/01/199816SH
21109160082Phạm Đức Anh08/10/199816X3A
22107160078Phạm Thị Hồng Anh01/08/199716H2
23107160195Phạm Thị Minh Anh02/10/199616SH
24107150280Phan Thị Trâm Anh07/09/199715SH
25110160136Trần Phước Anh16/04/199816X1B
26110160206Trần Quang Anh16/12/199716X1C
27117160086Trần Thị Quỳnh Anh27/02/199816QLMT
28105160003Trần Tiến Anh06/09/199816D1
29109160148Trần Tuấn Anh15/07/199816X3B
30111160063Vương Tú Anh01/11/199716X2
31118160063Sử Ngọc Ảnh04/09/199816KX2
32118160003Bùi Thị Ánh30/06/199816KX1
33110160067Chu Văn Ánh02/04/199816X1A
34107160196Lê Thị Ngọc Ánh16/03/199816SH
35118160121Mai Thị Ngọc Ánh16/11/199816QLCN
36110160137Phan Hữu Ánh08/04/199816X1B
37105160154Trần Mỹ Quốc Ánh07/10/199816TDH
38117160011Trần Thị Ánh24/07/199816MT
39107160193Nguyễn Trần Hoàng Ân30/05/199716SH
40104160001Trần Hoàng Ân10/01/199816N1
41109160145Trần Hoàng Ấn10/10/199816X3B
42109160083Bùi Xuân Bảo08/01/199816X3A
43111160064Đặng Chí Bảo10/07/199816X2
44109160023Huỳnh Quốc Bảo20/10/199816VLXD
45110160138Lê Văn Quốc Bảo29/04/199816X1B
46110160208Nguyễn Đức Bảo22/10/199816X1C
47110160069Nguyễn Hoàng Bảo11/04/199816X1A
48110160139Nguyễn Hoàng Bảo06/01/199816X1B
49105160058Nguyễn Hoàng Quang Bảo09/10/199816D2
50117160087Nguyễn Văn Bảo16/11/199816QLMT