Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1111160092Trần Quang Lân21/04/199616X2
2117160039Võ Hoàng Lân04/10/199816MT
3103150132Bùi Khắc Lập08/09/199715C4B
4105160082Đặng Văn Lập01/01/199816D2
5118160085Nguyễn Thị Thanh Lê01/08/199816KX2
6110160099Nguyễn Văn Lên08/08/199816X1A
7103160109Hồ Đức Liêm05/10/199816C4B
8118160026Huỳnh Văn Liêm14/10/199816KX1
9107160033Bùi Thị Bích Liên12/04/199816H14
10117160040Đoàn Thị Ngọc Liên07/02/199816MT
11118160134Lê Thị Hồng Liên20/07/199816QLCN
12118160086Ngô Thị Bích Liên05/05/199716KX2
13107160099Đào Thị Diệu Linh30/09/199816H2
14118160027Đặng Khánh Linh16/02/199816KX1
15111160093Đinh Nhật Linh17/04/199716X2
16101140149Hoàng Tài Linh14/04/199614CDT1
17107160035Lê Thị Mỹ Linh06/06/199816H14
18110160239Ngô Ngọc Linh29/11/199816X1C
19107160036Ngô Quang Linh13/01/199816H14
20110160100Nguyễn Nhật Linh30/12/199816X1A
21107160100Nguyễn Thị Mỹ Linh01/02/199816H2
22117160105Nguyễn Thị Thùy Linh08/09/199816QLMT
23117160041Ninh Quang Linh15/08/199816MT
24117160042Phạm Quang Linh27/08/199616MT
25117160106Phạm Thị Mỹ Linh07/01/199816QLMT
26106160034Trần Đức Linh22/02/199816DT1
27117160107Trần Triệu Linh19/06/199816QLMT
28107160101Vũ Thị Mỹ Linh24/08/199816H2
29101160141Phạm Duy Quốc Lỉnh05/10/199816CDT1
30110160170Đoàn Thống Lĩnh20/02/199816X1B
31107160102Nguyễn Thị Kim Loan28/12/199616H2
32103160166Lê Thanh Long28/06/199816KTTT
33104140096Nguyễn Bảo Long15/03/199614N2
34118160028Nguyễn Hoàng Long27/07/199816KX1
35109160105Nguyễn Tất Long16/02/199816X3A
36106150186Nguyễn Thành Long16/09/199615DT3
37107160104Nguyễn Văn Long01/09/199816H2
38111160094Phạm Xuân Long06/12/199816X2
39105160029Trần Hoàng Long03/08/199816D1
40108160029Võ Long28/06/199816SK
41109160104Đinh Xuân Lộc29/06/199716X3A
42110160240Lê Hoành Bảo Lộc01/03/199816X1C
43117160108Mai Lộc16/01/199816QLMT
44110160101Mai Xuân Lộc19/02/199816X1A
45110160171Nguyễn Ngọc Lộc16/11/199816X1B
46117160109Trương Quang Lộc06/02/199616QLMT
47118160135Trịnh Thị Lợi24/08/199816QLCN
48107160217Cao Thị Tuyết Lụa23/06/199816SH
49107160105Lưu Thị Hậu Lương01/10/199816H2
50107160218Nguyễn Văn Lương11/05/199816SH